KOLEKSİYONERLER

 • TESBİHÂT-I VELÎ

  Tesbihât-ı Velî, emekli noter Veli Bağatır’ın 30 yıllık koleksiyonerlik serencamında bir araya getirmeye muvaffak kılındığı her biri diğerinden âlâ keyfiyeti hâiz tesbihlere sanatseverlerin müşfikâne nazar edebilmesi amacıyla hazırlanmış özel bir kitabın serlevhası… Tesbihât-ı Velî ismi bir yönüyle mecâz, bir yönüyle hakikat…
   

  DEVAMI
 • BİR MÜBAREK SEFER OLSA DA GİTSEM!

  Fatih Ketancı ile ilgiyle hac hatıraları koleksiyonu özelinde ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bir e-mülakat gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • KOLEKSİYONER FAHİR GÖK: TESBİHLERİ KÜSTÜRMEMEK GEREK!

  Değerli sanatseverler. Ocak ayının başında Özel Bankacılık Kültür Sanat Portalımızda “Koleksiyoner Fahir Gök’ün Baston Dünyasına Naif Bir Nazar” serlevhasıyla yayınladığımız mülakatta değerli iş adamı Fahir Gök’ün baston koleksiyonu üzerine hasbihal etmiş ve yakın zaman içerisinde muhatabımızla tesbih koleksiyonu üzerine de bir söyleşi yapacağımızı belirtmiştik. Vakt-i merhunu geldi. Hep birlikte ‘maşallah’ diyerek Fahir Gök’ün tesbihlerine müşfikâne nazar ediyoruz.
   

  DEVAMI
 • KOLEKSİYONER FAHİR GÖK’ÜN BASTON DÜNYASINA NAİF BİR NAZAR…

  Sanat Danışmanımız İbrahim Ethem Gören iş adamı Fahir Gök ile baston koleksiyonu üzerine ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bir e-mülakat gerçekleştirdi.
   

  DEVAMI
 • İŞ ADAMI ZEYNEL İNCİ İLE HÜSN-İ HAT KOLEKSİYONU ÜZERİNE…

  Hüsn-i hat koleksiyonunu kitapla taçlandıran iş adamı Zeynel İnci ile yazıları üzerine hasbihal ettik.
   

  DEVAMI
 • DR. TAMER DEĞEDİ İLE KOLEKSİYONLARINDAN AÇILMIŞ BİR SOHBET…

  Genetik uzmanı Dr. Tamer Değedi, Türk hat ve resim sanatına gönlünü kaptırmış bir koleksiyoner. Sanat Danışmanımız İbrahim Ethem Gören, Dr. Değedi ile yazı ve resim koleksiyonu üzerine sohbet etti.

  DEVAMI
 • KOLEKSİYONERLERİN “KOÇ”U MURAT ÖZTÜRK İLE ÇOCUK DERGİLERİ VE ÇİZGİ ROMAN KOLEKSİYONLARI ÜZERİNE…

  Sporcu, basketbol profesyoneli, koç, eğitimci, koleksiyoner Murat Öztürk ile Feriköy’de Pazar günleri kurulan, antika ve koleksiyon sevdalılarının uğrak yeri Bomonti antika pazarında, eski bakkaliye, plastik oyuncaklar ve efemera ürünleri sahasında ihtisas sahibi olan Bilal Atış’ın tezgâhında tanıştık. Ve okumakta olduğunuz mülakat böylelikle ortaya çıktı.

  Sn. Öztürk ile çocuk dergileri, çizgi roman ve sair koleksiyonları üzerine bir e-mülakat gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • KOLEKSİYONER ORAL AVCI İLE İÇİNDEN ‘OSMANLI IRAK’I POSTA TARİHİ’ GEÇEN BİR SOHBET…

  İş adamı Oral Avcı ülkemizin koleksiyonerlerinden birisidir. Oral Avcı bir taraftan hüsn-i hat, ebru, tezhip koleksiyonu yaparken, diğer taraftan da “Osmanlı Irak’ı Posta Tarihi”ne ışık tutacak keyfiyeti hâiz posta tarihi koleksiyonunun emanetçisi…
  Oral Avcı “marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir” anlayışıyla koleksiyon yapmaya başlamış. Aldığı eserlere bir yandan, tabir yerindeyse gözü gibi bakarken, diğer yandan da evinde, işyerinde sergilemeye başlamış. Yakın zaman önce de gördüğü lüzum üzerine koleksiyonlarını önce kâğıdın hoş kokulu sahifelerine, ardından da sanal âleme aktarmış. Yaptığı iş her anlamda takdire şâyân bir sanat hizmeti…
  Bir önceki paragrafa anonim bir söz ile başlamıştık. Şimdi ise kelâmı bir cümleliğine de olsa önceki asrın en mühim koleksiyon adamlarından İbnülemin Mahmud Kemal İnal’a bırakalım: “Fazilet-mendân-ı eslafa layık oldukları derecede hürmet etmeyenler, nefislerini hürmete layık görmeyenlerdir.” Oral Avcı’nın koleksiyon merakının öznesinde üstadın terkip ve asliyet şuuruyla taçlanmış mezkûr ve meşhur âvâzı var.
  Koleksiyonunu kitaba dönüştüren ender kişilerin arasına dâhil olan Oral Avcı ile koleksiyonculuğu, geçtiğimiz ay Kerkük Vakfı tarafından yayınlanan “İngiliz İşgali Döneminde Osmanlı Irak’ının Posta Tarihi 1914-1923” kitabı ve 19-26 Şubat tarihlerinde Londra’da düzenlenen dünyanın en büyük pul ve filateli fuarı üzerine bir e-mülakat gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • ANIL YILMAZ İLE KOLEKSİYONLARI VE KOLEKSİYONCULUK ÜZERİNE…

  Anıl Yılmaz genç bir koleksiyoner. Yılmaz kendini ‘toplayıcı’ olarak tanımlasa da Osmanlı Cihan Devleti yıllarına, 2. Cihan Harbi’ne tarihlenen eserleri, Osmanlı efemera ürünleri, 16’ıncı Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar’ın madalya ve özel eşyalarıyla birlikte Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin yüzlerce obje ve belgeleri koleksiyon hacmine ulaşmış durumda.
  Anıl Yılmaz ile koleksiyonları ve koleksiyonculuk üzerine bir e-mülakat gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • MEHMET ODABAŞI İLE SANKİ TESBİH ÇEKTİM CAMİİ KOLEKSİYONLARI ÜZERİNE

  Mehmet Odabaşı Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın Danışma Komitesi üyesi muhterem bir ilim adamı. Mehmet Hocamız ilmî, irfânî çalışmalarının yanında sanatla, estetikle, güzelle ve dahi eserle hayatını taçlandırmanın gayreti içerisinde bulunan kadirşinas bir dost.
  Başta tesbih olmak üzere yüzük, saat, tombak, çakı-bıçak ve kalem koleksiyonu bulunan Mehmet Odabaşı 20 küsur yıllık koleksiyonculuğunun önemli bir kısmını ulvî bir gayeye matuf olarak yapıyor: İstanbul’da eski(mez) bir Osmanlı mâbedini; Haydarpaşa Kavak İskelesi Camii’ni ihyâ ve inşâ etmek. Bu meyanda kendisi gibi ülkemizin önemli koleksiyonerlerinden biri olan Tahir Demirkıran’la baş başa verip yıllardır onca emek, gayret ve göz nuru ile biriktirdikleri koleksiyonlarını fisebilillah Sanki Tesbih Çektim Camii için vakfediyorlar.
  Mehmet Odabaşı Hocamızla koleksiyonları ve Sanki Tesbih Çektim Camii üzerine bir hasbihal gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • İSMAİL KILIÇARSLAN İLE KOLEKSİYONLARI ÜZERİNE BİR HASBİHÂL…

  Kamuoyunun daha ziyade tv programlarından, kitaplarından ve yazılarından tanıdığı İsmail Kılıçarslan haddizatında çok yönlü bir şahsiyet… Şair, gazeteci, yazar, senarist, televizyon programı sunucusu, tesbih sevdalısı, kitap kurdu ve dahi koleksiyoncu.
  İsmail Kılıçarslan ile parfüm şişesi, çakı-bıçak ve kol saati koleksiyonları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
   

  DEVAMI
 • YÖNETMEN MEHMET YILDIZ İLE TESBİH KOLEKSİYONUNDAN AÇILMIŞ BİR SOHBET…

  Mehmet Yıldız ülkemizin önde gelen yönetmenlerinden biri. Yıllardır hazırladığı belgesellerle milletimizin irfanına katkıda bulunmakta olan Mehmet Yıldız hayatlarını el emeği göz nuruyla yaptıkları eserlerden kazanan sanatçıların ve zanaatkârların alın terini, ustalıklarını, meslek sır ve adabını tv ekranlarına taşıyor.

  DEVAMI
 • MİMAR İBRAHİM HAKKI YİĞİT İLE FAİK KIRIMLI VE “HER ŞEY FEVKALADE” ÜZERİNE…

  Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ülkemizin önde gelen geleneksel sanatlar koleksiyonerlerinden biri. Öz sanatlarımızın içerisinden gelen, aynı zamanda icazetli bir ebru sanatkârı olan İbrahim Hakkı Yiğit, Türk ebru sanatının mühim koleksiyoncuları arasında yer alıyor.
  Geçtiğimiz ay, Kadırga Sanat Galerilerinde (KSG) sanat camiasının irfanına arz olunan Ebru Sanatının 500 Yılı sergisi, Koleksiyoner Yiğit’in binlerce ebru seçkisinden bir sığınma sahnesi misali 190 eserlik bir sunumu mahiyetindeydi.

  DEVAMI
 • EKREM HAKKI AYVERDİ HÜSN-İ HAT KOLEKSİYONUNA KISA BİR DEĞİNİ…

  Ekrem Hakkı Ayverdi bir önceki asrın en mühim hüsn-i hat sanatı koleksiyonerlerinden biri.  Ayverdi’nin ömür boyunca biriktirdiği, emanetçiliğini yaptığı, gözü gibi koruduğu ve ülkemizin geleceğine miras bıraktığı birbirinden değerli hat sanatı eserleri emin ve ehil ellerde muhafaza ediliyor. Bu keyfiyet koleksiyon kadar koleksiyoner için de büyük baht olsa gerektir.
   

  DEVAMI
 • SELÇUK TOPUZ İLE ANTİKALAR ÜZERİNE…

  Selçuk Topuz İstanbul’da ahilik ve fütüvvet ahlâkı temeliyle antikacılık hizmetleriyle meşgul olan bir esnaf. Önce Feriköy Bomonti Pazarı’nda, ardından Kadıköy Salı Pazarı’nda antika tezgâhları açan Topuz, şimdiki zamanda bu pazarlara ilave olarak Maltepe’de kendi mekânı RomAntik Cafe’de gönlünden antikalar ve eskiler geçen sanat sevdalılarına hizmet veriyor.
  Selçuk Bey’le antikacılık özelinde bir e-mülakat gerçekleştirdik.
   

  DEVAMI
 • FATİH YENİAY İLE ANTİKALAR VE ANTİKACILIK MESLEĞİ ÜZERİNE

  Fatih Yeniay İstanbul Balat Antika Çarşısı’nın ve Feriköy Antika Pazarı’nın sevilen isimlerinden, mühim antika esnafı simalarından biri. Yıllardır gönül verdiği antikacılık mesleğini omuzlarının üzerinde kutlu bir değer olarak taşımakta olan Fatih Yeniay ile antikalar ve antikacılık mesleği üzerine bir e-sohbet gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • ALİ SOLMAZ İLE KOLEKSİYONLARI ÜZERİNE…

  Ali Solmaz entelektüel bir şahsiyet. Tarihçi Solmaz tiyatro ve dizilerdeki başarılı rolleri kadar koleksiyonculuk yönüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
  Sanatçı Ali Solmaz ile 14-21 Temmuz 2020 tarihleri arasında Silivri Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açtığı “Ali Solmaz Koleksiyonu ile Osmanlı ve Milli Mücadele Sergisi” üzerine bir e-röportaj gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • İŞ ADAMI İSMAİL İNCİ İLE EBRU KOLEKSİYONUNDAN AÇILMIŞ BİR SOHBET

  İş adamı İsmail İnci ülkemizin önde gelen koleksiyoncularından biri. Özellikle ebru koleksiyonu alanında adından söz ettiren İnci’nin mefkûre ufuklarını “Ebrunun başkenti” dediği Üsküdar’da ebru müzesi açmak süslüyor. Koleksiyonuna mümkün mertebe hüsn-i hat sanatı eserlerini de dâhil etmekte olan hamiyetperver iş adamı İsmail İnci ile Münevver-Kaya Üçer hocalarımızın Müzehhibe-i Münevveran sergisinde görüşerek mülakat için sözleşmiştik.
  Ebru koleksiyoneri, daha doğrusu ebru âşığı İsmail İnci ile karantina günlerinde ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bir e-mülakat gerçekleştirdik.
   

  DEVAMI
 • İŞ ADAMI RECEP ALİ TOPÇU İLE İŞ DÜNYASI, EKONOMİ VE KÜLTÜR SANAT DÜNYASI ÜZERİNE

  İş adamı, koleksiyoner Recep Ali Topçu ile gerçekleştirdiğimiz mülakat dizimizin üçüncü ve son bölümünün öznesinde iş dünyası, ekonomi ve kültür sanat dünyası var.

  DEVAMI
 • İŞ ADAMI RECEP ALİ TOPÇU İLE AB-I HAYAT ANADOLU SU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ÜZERİNE

  Geçtiğimiz hafta iş adamı Recep Ali Topçu ile gerçekleştirdiğimiz hasbıhalde koleksiyonculuk, su medeniyeti, su kardeşliği, sosyal sorumluluk ile emanet şuuruna değinmiştik. Sohbetimizin ikinci bölümünün öznesinde "UNESCO Global Network of Water Museum" üyeliğine kabul edilen Ab-ı Hayat Su Medeniyetleri Koleksiyonu ve Müzesi yer alıyor.

  DEVAMI
 • İŞ ADAMI RECEP ALİ TOPÇU İLE KOLEKSİYON KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

  Recep Ali Topçu ile koleksiyon, koleksiyonculuk, Su medeniyeti, Su kardeşliği, sosyal sorumluluk ile emanet şuuru, iş insanın kültür sanat vizyonu, iş âleminde kültür ve sanat ile meşgul olmanın etkileri üzerine hasbıhal ettik.

  DEVAMI
 • MURAT KIRKAN İLE MODEL OTOMOBİLLER ÜZERİNE…

  Murat Kırkan mesleğinin adamı bir yönetici.. Meslek hayatı boyunca bir yandan iş tecrübelerini çevresiyle ve özellikle gençlerle, öğrencilerle paylaşan ve pek çok üniversite öğrencisine hamilik yapan Murat Kırkan model araba koleksiyonuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
  Murat Kırkan ile model araba merakı ve koleksiyonu üzerine hasbıhal ettik.
   

  DEVAMI
 • BURHANETTİN GEDİK İLE KOLEKSİYONLARINDAN AÇILMIŞ BİR SOHBET…

  Burhanettin Gedik içimizden biri. Genel Müdürlük özel kalemi görevini îfâ etmekte olan Sn. Gedik, yoğun mesaisinden arta kalan zamanlarda şahsî koleksiyonlarına vakit arıyor.
  Saat, tesbih, koku-koku şişeleri, cam küreleri ve model araba toplamakta olan Burhanettin Gedik ile koleksiyonları üzerine sohbet ettik.

  DEVAMI
 • TERAZİLERDEN VE GAZ OCAKLARINDAN AÇILMIŞ BİR SOHBET…

  Ali Aktuna gönlünde antikalara yönelik her daim açık kapılar bulunan bir koleksiyoner, bir münevver... Hattan minyatüre, tesbihten metal eşya ve objelere kadar pek çok geniş alanda koleksiyon ürünlerine sahip olan Ali Aktuna’nın gözdeleri ise eski teraziler ve gaz ocakları… Sayın Aktuna ile Şişli Bomonti Pazarı’nda koleksiyonları üzerine hasbıhal ettik. Ali Aktuna ile gerçekleştirdiğimiz mülakat bu alanda ilk olma özelliğini haiz.
   

  DEVAMI
 • DR. ERCAN TOPÇU İLE KOLEKSİYONCULUK ÜZERİNE BİR SOHBET

  Dr. Ercan Topçu ülkemizin önde gelen koleksiyonerlerinden biri. Aileden koleksiyoner... Topçu Ailesi’nin emanetçiliğini yaptığı, hizmetinde bulunduğu, mütemadiyen geliştirip yeni eserlerle takviye ettiği Su Medeniyeti Ab-ı Hayat Koleksiyonu’nda Dr. Ercan Topçu’nun gayretleri mühim.
  Ercan Topçu hat sanatına da özel ilgi duyuyor.  İslâm yazı sanatının hemen her nev’inde güzide eserler biriktiren Dr. Topçu ülkemizin önde gelen hat koleksiyonerleri arasında yer alıyor. Dr. Ercan Topçu ile hat sanatı ilgisi ve ve koleksiyonculuğu üzerine hasbihal ettik.
   

  DEVAMI
 • MİMAR YİĞİT: DİJİTAL HASTALIĞIN PANZEHİRİ SANATTIR

  Platformumuzda geçtiğimiz hafta ülkemizin önde gelen ebru koleksiyoncusu Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ile ebru koleksiyonu üzerine sohbet etmiştik. Duayen koleksiyoner ile bu haftaki yayınımız için Rumelihisarı’ndaki sohbet mahallimizde koleksiyonculuk üzerine hasbıhal ettik.  
   

  DEVAMI
 • TAŞ PLAKLAR, CEP SAATLERİ VE ESKİ RADYOLARDAN AÇILMIŞ BİR SOHBET…

  Ziraat Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, koleksiyoner Tahir Demirkıran ile kumbara ve tesbih koleksiyonu üzerine söyleşmiştik. Duayen koleksiyonerle bu kez taş plak, radyo ve cep saati koleksiyonları üzerine hasbıhal ettik.

  DEVAMI
 • TAHİR DEMİRKIRAN İLE KUMBARA VE TESBİH KOLEKSİYONLARI ÜZERİNE.

  " Koleksiyon derya deniz bir mesele, hangi konuda olursa olsun, ne zaman, nerede ne çıkacağı hiç belli olmuyor, belki de bizleri cezbeden duygulardan bir önemlisi de bu."

  DEVAMI
 • KOLEKSİYONER VEDAT BAYIR İLE KÂĞIT PARA KOLEKSİYONU ÜZERİNE…

  Vedat Bayır ile kâğıt-madenî para koleksiyonu ve koleksiyonculuk üzerine hasbihal ettik.
   

  DEVAMI
 • ASLAN DEMİR İLE TESBİH KOLEKSİYONU ÜZERİNE…

  Tesbih koleksiyoneri Aslan Demir ile tesbihleri ve tesbih koleksiyonculuğu üzerine hasbihal ettik.
   

  DEVAMI
 • DR. ERCAN TOPÇU İLE HİLYE-İ ŞERİF KOLEKSİYONU ÜZERİNE…

  Osmanlı Cihan Devleti hattatlarından günümüz ustalarına kadar onlarca nitelikli Hilye-Şerif levhasının ve yüzlerce hat eserinin emanetçiliği görevini yıllardır başarıyla üstlenmekte olan koleksiyonerle Hilye-i Şerif koleksiyonu üzerine sohbet ettik.

  DEVAMI
 • KOLEKSİYONERLERİN BULUŞMA NOKTASI: AYRANCI ANTİKA PAZARI

  Ankara’nın Ayrancı semtinde her ayın ilk pazar günü kurulan antika pazarı Türkiye’nin en önemli ikinci el antika, sanat pazarı olma özelliğine sahip. Koleksiyonerlerin buluşma noktası olan mekânda herkese, her keseye ve hemen her ilgi alanına hitap eden eserleri, ürünleri bulmak mümkün.

  DEVAMI
 • İRFAN ALTIKARDEŞ İLE KOLEKSİYONLARI ÜZERİNE…

  Gazeteci İrfan Altıkardeş medeniyetimizden kaybolup giden güzellikleri koruyup muhafaza etme, güzelleştirme uğraşında olan bir koleksiyoner. Hatırı sayılır bir hat sanatı eseri ve saat koleksiyonu bulunan İrfan Altıkardeş ile koleksiyonları üzerine sohbet ettik.

  DEVAMI
 • MURAT KILIÇ İLE A’DAN Z’YE KOLEKSİYONCULUK ÜZERİNE…

  Ülkemizin önde gelen koleksiyon yöneticilerinden olan Murat Kılıç hatırı sayılır bir hat koleksiyonunun da sahibi. Murat Kılıç ile A’dan Z’ye koleksiyonculuk üzerine hasbıhal ettik.

  DEVAMI
 • BURAK ÇETİNTAŞ İLE KOLEKSİYONCULUKTAN AÇILMIŞ BİR SOHBET

  Tarihçi M. Burak Çetintaş bir yandan tarihimize ışık tutan çalışmalara imza atarken diğer yandan da memleketimizin tapu senetleri mahiyetinde olan mezar kitabelerine, ecdadımızdan bizlere miras kalan hazirelere hizmet ediyor. Bir nevi kadim kabristanlıkların murabıtı yahut gönüllü türbedarı o.

  DEVAMI
 • HATTAT MAHMUT ŞAHİN İLE KOLEKSİYONLARI VE KOLEKSİYONCULUK ÜZERİNE

  Hattat koleksiyoner Mahmut Şahin’i, Genel Müdür Yardımcımız Aslan Demir Bey’le birlikte 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü Küçükköy’deki evinde ziyaret ederek koleksiyonları ve koleksiyonculuk anlayışı üzerine sohbet ettik.

  DEVAMI
 • ANTİKACI DİYORLAR AMA O ESKİCİ OLMAYI TERCİH EDİYOR

  Bilal Atış, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu, antikacılıkla uğraşan bir esnaf. 

  DEVAMI
 • SU MEDENİYETİNİN NABZI BAŞAKŞEHİR’DE ATIYOR

  Su hayatın özü. Hakk’ın aziz ikramı, kutlu nimet, naif emanet. Canlılar için en büyük ihtiyaç ve ilham kaynağı. Suyun içinden geçen, suya değen, suyun değer kattığı her ne varsa canlılık belirtisi gösterir.

  DEVAMI
 • NECATİ ŞAHİN: KOLEKSİYONCULUK SABIR VE DİSİPLİN İŞİDİR

  Eski TCMB başkan yardımcısı Necati Şahin hatırı sayılır hat, ebru, kat’ı, tespih, baston, bakır ve çeşm-i bülbül koleksiyonuna sahip.

  DEVAMI
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.