SANATLAR

 • HATTAT ERHAN BEKTAŞ İLE HÜSN-İ HAT SANATINDA MEŞK USÛLÜ ÜZERİNE…

  Hattat Erhan Bektaş ile hüsn-i hat sanatında meşk usûlü üzerine bir e-mülakat gerçekleştirdik.
   

  DEVAMI
 • ‘YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ’ MEHMET GÜRSOY İLE BARBAROS HAYREDDİN PAŞA CAMİİ’NİN ÇİNİ TEZYİNATI ÜZERİNE…

  İstanbul, abidevî bir ibadethaneye daha kavuştu: Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii ibadete açıldı. 12 Mayıs Cuma günü cemaatiyle buluşan cami, Sermîmârân-ı Hâssa Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nden ilhamla inşa edildi.
   

  DEVAMI
 • DEPREM BÖLGESİNE SANATKÂRANE DESTEK…

  -Kahramanmaraş depremlerinde vefât eden vatandaşlarımızın aziz ervahına Fatiha niyazıyla…

  DEVAMI
 • ‘GÜL-İ FARUK’ ÖZELİNDE ÇİÇEK BEZEMELERİNE VE “GÜL”E ESTETİK BİR NAZAR!

  Kuveyt Türk Özel Bankacılık olarak kültür ve sanata değer veriyor, vakitlerinizi keyiflendirecek eserler, yazılar ve fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu hafta, “Gül-i Faruk” özelinde Türk İslâm medeniyetinde gül çiçeğine nazar edeceğiz.
   

  DEVAMI
 • NAHHAT GÖZÜBÜYÜK’ÜN AHŞAP YONTUYLA İMTİHANI…

  Şair, sinema ve tiyatro sanatkârı, mütefekkir Rüstem Ahmet Gözübüyük’le gerçekleştirdiğimiz e-mülakatın ikinci bölümünün öznesinde sanatkârın ahşap yontu ile imtihanı var.

  DEVAMI
 • HATTIN CELÎLERİ’NE MUFASSAL BİR BAKIŞ…

  İstanbul Ticaret Odası (İTO) Hattın Celîleri isimli kitabıyla Türk hat sanatına hizmet etmeye devam ediyor.
  Hattın Celîleri, İstanbul Ticaret Odası’nın Kemal Batanay, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar ile Noktalar ve Çizgiler Arasında Hasan Çelebi isimli kitaplarının ardından hüsn-i hat sanatına yönelik dördüncü müstakil kitap olma hüviyetini hâiz. Kısa bir süre önce sanatseverlerin irfanına arz edilen kitabı İstanbul Ticaret Odası’nın Başkan Yardımcısı, kültür, sanat adamı İsrafi Kuralay adresimize gönderme lütfunda bulundular.
   

  DEVAMI
 • USTALAR VE ESERLERİ: SÜLÜS-NESİH HİLYE-İ ŞERİFE…

  Malum olduğu üzere insan ahsen-i takvîm üzere yaratılmıştır. Yani en güzel kıvamda... Onun için güzel görür, güzel söyler ve güzel eyler. Önce ustaların gönüllerine, gözlerine, ellerine çarpar güzellikler; ustalar ikliminde, kabiliyetle, emekle, azimle, gayretle ve sabırla tanışır, yoğrulur, ardından sanata, zanaata, esere dönüşür. O zaman biz, usta bir el tarafından çekilmiş, edalı bir celî sülüs elifin önünde dalıp gideriz. Bir ata vurulacak eyerin koşum takımlarının bakır kakmalarında ruhumuzun ışıltılarını görürüz. Bir tezhibin paftalarında dağılıp karışır gideriz ötelere ve ötelerin ötesine. Bir çininin turkuazına karılıp pişeriz ateşlerde. En esrarlı renk olmayı hayâl ederiz bir nakkaşın fırçasında. Bir tesbih ustasının habbeleriyle yıllarca sürecek çilelerin sabrına çekiliriz. Bir mûsikî ustasının nefesinde, bir sazendenin mızrabında ağlamaya dururuz bazen. Hâsılı ustalar bizi ilmek ilmek dokurken aynı zamanda güzelliklerle donatır. Ustalarla biz, mesleği, sanatı ve hayatı kuşanırız. Böylelikle ustalar eserleriyle hayatımızı şenlendirir.
   

  DEVAMI
 • HÜSN-İ HAT SANATININ BUGÜNÜNE DAİR BİR DENEME…

  Hüsn-i hat, gerek hadisenin sanat-levha, tedrisat-ahlâk boyutları ve de gerekse sanatı, kelâm-ı ilahi ile buluşturan Mushaf kitabeti yönüyle büyük bir umman… Dolayısıyla hat sanatının günümüzdeki durumunu ele almak başlı başına bir mesele ve dahi iddia gerektiren büyükçe bir makale, bir adım öte kitap, tez konusu... Buradan hareketle yazımızda mühim bir kültür-irfan umdesi olarak hat sanatının yakın tarihteki dönüşümüne başlıklar halinde değinme gayretinde bulunacağız.

  DEVAMI
 • BİR USTALIK ESERİ: KARAHİSÂRÎ KUR-ÂN-I KERÎM-İ KOLTUK TEZHİPLERİ

  Ahmed Karahisâri Mushaf-ı Şerîf’inin koltuk tezhipleri “Muhteşem Karahisârî Kur’ân-ı Kerîm’i Koltuk Tezhipleri” isimli kitapla sanatseverlerin irfanına arz edildi. Mimar-Nakkaş M. Semih İrteş tarafından hazırlanan eser, İslâm-Türk sanatları üzerine çalışmalar yapanların başucu kitabı olmaya aday…
   

  DEVAMI
 • KUVEYT TÜRK SANATIN VE SANATKÂRIN İZİNDE…

  Katılım Bankamız gelecek nesillere kaynak eserler bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine ‘Sanatın ve Sanatkârın İzinde’ isimli kitabı ekledi. Kadim geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri arasında yer alan ustaların maharetlerine ve birikimlerine ışık tutan kitap, 30 farklı sanat ve zanaat dalını detaylı şekilde ele alıp ustaları ve eserlerini sayfalarında misafir ediyor. Sanat danışmanımız İbrahim Ethem Gören’in imzasını taşıyan kitap, müellifimizin Kuveyt Türk Özel Bankacılık kültür sanat portalımızda beş yıldan bugüne yayınladığı 240 yazının özel bir seçkisi mahiyetinde…

  DEVAMI
 • IRCICA’DAN MÜSTESNA BİR ALBÜM…

  İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) 1986 yılından günümüze kadar düzenlediği hüsn-i hat yarışmalarının ödüllü eserlerini müstesna bir albümle sanatseverlerin irfanına arz etti.

  DEVAMI
 • MİMSANAT AKADEMİSİ’NE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜYÜK ÖDÜLÜ

  Geleneksel sanatlar ve Türk makam mûsikîsi alanındaki yetkin çalışmalarıyla kültür sanat hayıtımıza yeni bir renk, ahenk ve ritim kazandırmakta olan MimSanat Akademisi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bakanlık Özel Ödülü verildi.
   

  DEVAMI
 • NİLÜFER KURFEYZ SELİM SAĞLAM TEZHİP YOLCULUĞU

  Ülkemizin önde gelen tezhip sanatı ustalarının Nilüfer Kurfeyz ve Selim Sağlam Kasım ayının başında öz sanatlarımıza yeni bir eser kazandırdı: Nilüfer Kurfeyz-Selim Sağlam Tezhip Yolculuğu.
   

  DEVAMI
 • MUSHAF KİTÂBETİNE VE TEZYİNATINA DAİR BİR DENEME...

  Hattatın gayesi Kur’an-ı Kerim’e ve Furkân-ı Hakîm’den neşet eden ilimlere hizmet etmektir. Netice olarak kamış kaleminden zikir sesi alabilen hemen her hattat, günün birinde Kur’an-ı Kerim yazmanın hayalini kurar…

  DEVAMI
 • BİR SANAT, BİR USTA: KATI’-ERSİN YILDIZHAN

  Katı’ sanatı günümüzde usta eller marifetiyle mevcudiyetini sürdürüyor. Bu yazımızda geleneksel sanatlarımızın önemli şubelerinden katı’a ve günümüzün usta temsilcilerinden Ersin Yıldızhan’a icmali olarak değineceğiz.

  DEVAMI
 • SANATA, ESERE VE USTAYA DAİR…

  Geleneksel sanatlarımız her bir asırda ustaların rehberliğinde elden ele yeni eserler, isimler ve anlamlar kazanarak istikrarlı yolculuğunu sürdürüyor.

  DEVAMI
 • NİLÜFER KURFEYZ İLE BİR SANAT VE ESTETİK SOHBETİ…

  Ülkemizin önde gelen tezhip sanatı ustalarından, hocaların hocası Nilüfer Kurfeyz ile sanat ve estetik anlayışı, tezhip faaliyetleri ve ortak çalışma kültürü üzerine sohbet ettik.

  DEVAMI
 • BOSNA KİLİM SANATINA GENEL BİR BAKIŞ

  Gönül coğrafyamızın müstesna ülkelerinden Bosna ile asırlara sâri geçmişi ve müşterek medeniyet değer ve irfanını paylaşıyoruz.

  DEVAMI
 • USTASIYLA BİR “SERAMİK” SOHBETİ.

  Çini ve seramik sanatçısı Bitlis eren Üniversitesi öğretim görevlisi Meryem Uğuz Kaplan ile seramik sanatı üzerine sohbet ettik.
   

  DEVAMI
 • HAT SANATINA DAİR…

  Hattatların kamış kalemlerinden neş’et eden hat, çizgi, yol manalarında kullanılmakta olup genel olarak ince noktaların birleştirilmesiyle meydana gelen çizgiyi ve dahi satırı ifade eder.
   

  DEVAMI
 • TÜRK EBRU SANATINA GENEL BAKIŞ…

  Ebru, felsefesi olan, yaşayan, yaşatılan, keşfedilebilen tüm güzellikleri kuşaktan kuşağa, hocadan talebeye aktarılan sırlı bir sanat. Sanatta; özellikle İslâm Türk sanatlarında gelenek önemli. Bu bağlamda ebru geleneğinde meşk, icazet, azim, sabır ve edep anahtar kelimeler.

  DEVAMI
 • TEZHİP SANATI YAHUT GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR

  Hemen herkesin malumu olan “Güzel gören güzel düşünür” sözüyle, “Allah güzeldir ve güzeli sever” mealindeki hadis-i kudsî, insanların yaşamakta bulundukları çevrelere bakışlarını şekillendiren önemli düsturlardır.

  DEVAMI
 • KİTAP/SERGİ GÜZELİ YAHUT ‘YAZIDA ÂHENK VE RENK’

  Yazıda Âhenk ve Renk, Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundaki sanatlı kitapları, belgeleri ve hüsn-i hat levhalarını içeren müstesna bir prestij kitabının ismi.

  Kitap, Vehbi Koç Vakfı’na bağlı olarak kültür sanat hayatımıza katkılar üretmekte olan Sadberk Hanım Müzesi tarafından yayınlanmış.
   

  DEVAMI
 • SAKARYA'NIN GÜNDEMİNDE SANAT VAR

  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nin yılsonu sergisi sanat dostlarını Sakarya Sanat Galerisi’nde bir araya getirdi.
   

  DEVAMI
 • USTASIYLA BİR MÜREKKEP SOHBETİ...

  Bursalı hat sanatkârı Demir Ali Kurtulmuş ile hat sanatı yolculuğu ve mürekkep üretimi üzerine konuştuk.
  Demir Ali Kurtulmuş Bursalı usta bir hattat. Hattat Mahmut Şahin’den hat sanatının inceliklerini öğrenerek icazet alan Hattat Kurtulmuş, Bursa Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar Bab-ı Nun’a mesken olan Şabaniye Tekkesi’nde Hattat Mahmut Şahin’in öncülüğünde yazı çalışmalarını sürdüren Hattat Kurtulmuş şu sıralar Tarihi Irgandı Çarşılı Köprüsü’nün üzerindeki mütevazı odada sanat ve estetik güzelliklerine râm oluyor.
  Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Bursa ziyaretimizde Demir Ali Kurtulmuş Usta ile görüşerek hat sanatı serencamı, cami yazıları ve mürekkep üretimi üzerine konuştuk.

  DEVAMI
 • AHŞAP OYMANIN NABZI BURSA’DA ATIYOR

  Bursa’da Ulu Camii vardır. Kadim şehrin orta yerinde ihlâsla inşa edilmiş, yazılarla müzeyyen bir mâbed… Bir de ahşap oymanın üstadı Bekir Usta vardır Bursa’da…

  DEVAMI
 • İPEKÇİLİK HATAY’DA USTA ELLERLE YAŞATILIYOR

  Hatay ülkemizin en önemli ipekçilik, ipek üretim havzalarından biri. Tarihi şehirde ipekçilik yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Ve böylelikle ipekçilik zanaatı Hatay’da usta ellerde yaşatılıyor.
  Yılmaz Büyükaşık Hatay’ın ipekçilikte nâm yapmış usta isimlerinden biri. Ailesi geçimini altı asırdır ipekçilikle temin etmekte olan Yılmaz Bey ile Hatay’ın tarihi caddesi üzerinde dokuma tezgâhının ve birbirinden güzel ipek ürünlerinin bulunduğu dükkânında içinden ipekler ve kozalar geçen bir sohbet gerçekleştirdik.
  İpekçilik burada genellikle nesilden nesle, babadan oğula geçen bir zanaat; naif bir meslek. Modern zamanlarda unutulmaya yüz tutan ipekçilik günümüz Hatay’ında son mirasçılarının ellerinde hayata tutunmaya çalışıyor. Hatay merkezde,  Samandağ ve Harbiye ilçelerinde sayıları yıldan yıla azalan ham ipek dokuma tezgâhları modern zamanlara kendi lisanıyla direnmeye devam ediyor.
  Tırtıl ipek kozasını; Yılmaz Büyükaşık da hayalleriyle birlikte sanat ve zanaatını örüyor ilmek ilmek. İpek, Yılmaz Usta'nın önce ellerinde sonra tezgâhında birbirinden âlâ estetik güzelliklere bürünüyor.
  Yılmaz Usta’nın dükkânı dünyanın ilk ışıklandırılan Kurtuluş; namıdiğer Herod caddesinde bulunuyor. Hatay’a gelen yerli ve yabancı turistlerin mümkün mertebe ziyaret ettikleri mekânda bir yandan ipekçilik, ipek dokumacılığı, el yapımı, baba yadigârı ipek dokuma tezgâhında yaşatılırken diğer yandan da bölgeye ve Hatay’a özgü dünden bugüne kullanılan dekoratif eşyalar misafirleri birkaç asır öncesine götürüyor.
   

  DEVAMI
 • AYDIN GÜLAN HOCA İLE SANAT, ESTETİK, EBRÛ ÇALIŞMALARI VE EMANET ŞUURU ÜZERİNE…

  AYDIN GÜLAN HOCA İLE SANAT, ESTETİK, EBRÛ ÇALIŞMALARI VE EMANET ŞUURU ÜZERİNE…
  Geçtiğimiz hafta “Prof. Dr. Aydın Gülan Hoca ile Cilt, Ebru ve Mustafa Düzgünman Üzerine…” başlıklı mülakatımızı yayınlamıştık. Mülakatımızın bu haftaki bölümünün öznesinde Prof. Gülan’ın sanat, estetik algısı, ebru çalışmaları ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı müdür odasında bulunan sanat eserleri var.  
   

  DEVAMI
 • PROF. AYDIN GÜLAN İLE CİLT, EBRU VE MUSTAFA DÜZGÜNMAN ÜZERİNE…

  “Prof. Dr. Aydın Gülan Hoca ile Cilt, Ebru ve Mustafa Düzgünman Üzerine…” Prof. Dr. Aydın Gülan ülkemizin önde gelen hukuk adamlarından biri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Gülan aynı zamanda sanatkâr bir şahsiyet. Mustafa Düzgünman merhumdan kadim ebru sanatımızın inceliklerini öğrenen Aydın Gülan geleneksel sanatlarımızın hemen her veçhesine yönelik söyleyecek sözü olan bir münevver.
  Aydın Gülan Hoca ile küçük bir müze mahiyetindeki İstanbul Üniversitesi’ndeki odasında sanat yolculuğu üzerine hasbihal ettik.
   

  DEVAMI
 • FÜZYON CAM SANATI; BÜYÜLÜ MALZEMEDEN İHTİŞAMLI ESERLERE…

  Zafer Yılmaz, insanoğlunun binlere yıl önce keşfettiği büyülü malzeme camı sabır ve özenle işleyerek sanata dönüştüren önemli sanatkârlarımızdan biri. Sn. Yılmaz’ın elinde önce desen olarak kâğıda; ardından cama aktarılan farklı iş ve sanat fikirleri yepyeni ufuklara yelken açıyor. Zafer Yılmaz ile füzyon cam sanatı üzerine hasbıhal ettik.
   

  DEVAMI
 • MİMAR İBRAHİM HAKKI YİĞİT İLE EBRU KOLEKSİYONU ÜZERİNE BİR HASBIHAL

  "İnsanın bir vazifesi de dünyayı güzelleştirmek ise, san’at disiplini bu güzelliğe en büyük katkıyı yapacağınız alandır. Dolayısıyla san’atkar bir taraftan uğraşısı ile dünyayı güzelleştirip, tezyin ederken; bir taraftan da başta kendisini ve yakın çevresini güzelleştirmiş olur."
   

  DEVAMI
 • USTURLAP

  “Usturlap,
  ilme ve bilime
  Kur’an-ı Kerim’in
  ışığıyla bakınca
  aydınlanan yolların
  somut bir delilidir.”

  DEVAMI
 • PROF. DR. AHMET HAKKI TURABİ İLE MÛSİKÎ SOHBETİ

   “…Bir diğeri şöyle dedi: “Görme ve işitme, Allah Teâlâ’nın bahşettiği beş duyunun en yücelerinden olmakla birlikte; bana göre görme işitmeye göre daha önemlidir; zira görme gündüzler gibi, işitme ise geceler gibidir.” Diğeri şöyle dedi: “Bilakis işitme, görmeden daha yücedir. Çünki görme, duyulmadığı şeyin arkasından onu kavrayana kadar gider, yani bir köle gibi ona hizmet eder. İşitme ise, duyumladığı şeylerin kendisine doğru taşındığı bir durumdadır, yani krallar gibi kendisine hizmet ettirir.” 

  DEVAMI
 • EYMEN USTA İLE TESBİH SANATI ÜZERİNE…

  " Tesbih taneleri arasında dizilen duraklar, nişaneler, pullar; tesbihin başlama ile bitiş noktası arasına konuşlandırılan imameler birer sanat eseri gibidir… Taşların arasından, ağaçların dallarından, meyvelerin çekirdeklerinden çıkıp gelen her bir tesbihin ayrı bir hikâyesi vardır. Ağaçtan imal edilmiş, kemane ismiyle müsemma mütevazı tornalar, sadece tesbihi değil; dertleri de delip geçer…Tesbih tanelerinin gövdesinde delikler açıldıkça ustasının yufka gibi incelmiş yüreğinden hakikate dair pençeler açılır! "

  DEVAMI
 • SEDEFKÂR SİNAN ÇİFTÇİ İLE SEDEF KAKMA SANATI ÜZERİNE

  Sedefkârlığın geçmişten günümüze zenginleşen çok geniş uygulama alanları mevcuttur. Geçmişte; günlük hayatta kullanılan ev eşyaları (kutu, sehpa, dolap vb..), enstrüman süsleme, camii kapıları, Kur’an-ı Kerim muhafazaları, rahleler gibi değer verilen eşya ve mobilyaları daha değerli kılmak için tercih edildiğini görüyoruz. Günümüzde ise; atalarımızdan miras kalan bu güzelliklerin restorasyonun haricinde en çok tercih edilen alan, yapılan yeni camilerin dekorasyonudur.

  DEVAMI
 • M. ALİ KUNDURACIOĞLU İLE CİLT SANATINDAN AÇILMIŞ BİR SOHBET

  "Cilt gerçek bir sanattır. Haddizatında ciddiye alınarak yapılan uğraşlar sanat olarak değerlendirilir. Cilt, gönülden, geleneksel yöntemlere sadık kalınarak, özenle, aşkla, yapılıyorsa, yıllar geçtikçe ortaya konulan eserlerin daha iyileri yapılabiliyorsa sanattan söz edebiliriz. "

  DEVAMI
 • KATI’ SANATI USTA ELLERDE HAYATİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

  "Katı’ sanatının hareket noktasının geleneksel motifler Türk motifleri olmakla birlikte çeşitli doğa ve manzara tasvirlerinin, natüralist üsluptaki çiçek, ağaç ve bitkilerin, geometrik desenlerin kullanılması açısından sanatkâra çok geniş bir serbest tasarım imkânı sunduğunu belirten Yıldızhan’ın ustalığı naif emekleri ve göz nuruyla hazırladığı birbirinden âlâ eserlerinde gözlemlemek mümkün."

  DEVAMI
 • USTASININ DİLİNDEN BELGESEL BEBEKLER…

  " Geçmişi bir asır öncesine sarkaçlanmakta olan belgesel bebek; nam-ı diğer kitre bebek sanatının üçüncü kuşak temsilcisi olan Naciye Aksakaloğlu ülkemizin önde gelen belgesel bebek ustalarından biri. Sanatkâr, 15 yıldır el emeği, göz nuru bebek yapımıyla hemhâl oluyor. "

  DEVAMI
 • PROF. DR. FARUK TAŞKALE İLE TEZHİP SANATI ÜZERİNE…

  " Kânûnî Sultan Süleyman dönemi birçok yeni üslubun ve tekniğin uygulandığı son derece zengin bir dönemdir. Kânûnî döneminde diğer sanat dallarında olduğu gibi tezhip sanatında da altın dönem başlar. "

  DEVAMI
 • MUSTAFA TOPALOĞLU İLE ÖZNESİNDE VİTRAY SANATI OLAN BİR SOHBET…

  Selçuklular döneminde Anadolu’da sanat izzetine kavuşan vitray, ihtişamlı devirlerini Osmanlı Cihan Devleti’ne yaşamış. Anadolu’daki camcılık mesleği; bir adım öte sanatı, İstanbul’un fethiyle birlikte kadim şehre taşınmış ve böylelikle cam işçiliği ve vitray en görkemli yıllarını İstanbul’da yaşamış.
   

  DEVAMI
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN “AŞK İLE…”

  Her yıl Mayıs ayında kutlanan Vakıflar Haftası’nda bu yılın teması Vakıf Kuran Kadınlar. Selçuklu ve Osmanlı asırlarında Nurbanu Sultan, Mihrişah Valide Sultan, Hatice Turhan Sultan, Atik Valide Sultan ve Emetullah Rabia Gülnûş Sultan gibi pek çok Osmanlı kadını, kurdukları vakıflar ve geride bıraktıkları vakıf eserleriyle insanlık âlemine hizmet etmeye devam ediyor.

  DEVAMI
 • SANAT TARİHÇİSİ GÖNCÜOĞLU’NDAN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA: GELENEKTEN GELECEĞE CAMİLER

  Gelenekten Geleceğe Camiler, sanat tarihçisi, yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu’nun kültür sanat dünyamıza kazandırdığı önemli eserlerinden biri. KİPTAŞ tarafından ikinci baskısı 2018’in Ocak ayında kitapseverlerle buluşturulan eserde camiler eskilerin, ‘efradını cami a’yarını mani’ dedikleri tarzda cemiyeti kuşatan tüm yönleriyle ele alınmış.

  DEVAMI
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN OSMANLI SULTANLARINA VEFA

  T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 2018 yılı takviminde vakıf belgelerindeki padişah tuğralarına yer verdi.
   

  DEVAMI
 • ÇİNİ BİR KEŞİF SANATIDIR

  Çini bir keşif sanatıdır. Bakmasını bilen gözler, çini motiflerinin içerisinde saz yolunda hakikati, lâlede tevhidi, ay yıldızda hürriyeti, bahar dalında dinamizmi, çintemanide ise huzuru bulur.

  DEVAMI
 • ŞEHMUS OKUR: KÜNDEKÂRİ BİR AŞK MASALIDIR

  İslâm-Türk sanatlarında ahşap işlerindeki ustalık‚ ilk bakışta cami kapılarında‚ minberlerde‚ sütun başlıklarında‚ rahlelerde‚ Kur'an-ı Kerîm muhafazalarında kendini gösterir. 

  DEVAMI
 • PÛŞÎDE PROJESİ’YLE OSMANLI HANEDANINA VEFÂ GÖSTERİLDİ

  İstanbul’daki Osmanlı Hanedanı’na ait türbelerde zamanla eskiyen, işlevini göremez olan pûşîdeler hamiyetli eller tarafından yenilendi. Pûşîde Projesi’yle İstanbul’da metfun bulunan Osmanlı Hanedanı üyelerine vefâ gösterildi.

  DEVAMI
 • KLASİK EBRÛMUZ EMİN VE EHİL ELLERDE…

  Geleneksel ebrûculuğumuzun duayen ismi Tevfik Alparslan Babaoğlu, 8 Aralık Cuma günü Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın Rumelihisarı’ndaki merkezinde “Ustalarla Söyleşiler” programında Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarıyla bir araya geldi.

  DEVAMI
 • PROF. DR. FARUK TAŞKALE İLE TUĞRA TEZHİPLERİ ÜZERİNE

  Ülkemizin önde gelen sanatçılarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale ile tuğra tezhipleri üzerine hasbihal ettik.

  DEVAMI
 • EBRUNUN ZİKRİ YAHUT TÜRK EBRÛSU KİTABI

  “Türk Ebrûsu Nakş-ı ber âb”, ebru sanatı alanında şimdiye kadar yazılmış en önemli eser olma özeliğini haiz bir kitap.
   

  DEVAMI
 • AMİLA SMAJOVİĆ: KİLİM DEYİP GEÇMEYİN LÜTFEN

  Bosna Hersek’in önemli sanatkârlarından Amila Smajović ile Saraybosna’daki atölyesinde Boşnak kilimleri üzerine sohbet ettik.

  DEVAMI
 • ÖZ SANATLARIMIZDA İCAZET GELENEĞİ

  İcazet, klasik İslâm-Türk sanatlarında ustalığın, daha doğrusu maharetin kuşaktan kuşağa, nesilden nesle aktarılmasında önemli bir rolü bulunan kadim bir izin müessesesidir.

  DEVAMI
 • BASTONA SANATÇI ELİ DEĞDİ

  Tezhip, minyatür, seramik sanatçısı Meryem Uguz Kaplan bastonu sanat eserine dönüştürüyor.

  DEVAMI
 • KATI’ SANATKÂRI HANDAN ŞAHİN: ESTETİK SANATIN RUHUDUR

  Katı’ sanatkârı Handan Nisrin Şahin ile İstanbul'daki evinde içinden katı’, sanat ve estetik geçen bir sohbet gerçekleştirdik.
   

  DEVAMI
 • TAŞIN VE CAMIN SANATI: MOZAİK

  Ülkemizin vitray, cam işçiliği ve mozaik sanatlarında söyleyecek sözü ve üretecek projesi olan sanatçılarından Meyçem Ezengin ile öznesinde mozaik sanatı olan bir sohbet gerçekleştirdik.

  DEVAMI
 • AHLAT SERAMİKLERİ İLGİ BEKLİYOR

  Meryem Uguz Kaplan, Ahlat seramikleri üzerine yaptığı naif araştırmalarla geçmiş zamanın seramik ve çiniye yansıyan güzelliklerini günümüz imkanlarıyla harmanlıyor.

  DEVAMI
 • MAZİNİN NABZI MİNYATÜR SANATINDA ATIYOR

  Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç geleneksel sanatlarda kendi yolunu ve üslubunu oluşturmuş ustalardan biri.

  DEVAMI
 • TÜRKİYE EBRUYLA RENKLENİYOR

  Ebru sanatımız ustadan ustaya, tekneden tekneye, gönülden gönle yol bularak yolculuğunu sürdürüyor. Ustalarımız üniversitelerde, belediyelerin meslek edindirme kurslarında, STK’larda, pek çok atölyede ebru sanatına yeni isimler ve eserler kazandırıyor.

  DEVAMI
 • KUBBELERİN SANATI KALEMİŞİ

  Kalemişi en çok gördüğümüz; lakin ismini bilemediğimiz öz sanatlarımızdan biri. Kubbedeki naif sanattır kalemişi. Kalemişi nakkaşın fırçasının uçunda beliren nadide bir estetik duyuştur.

  DEVAMI
 • CAMİ YAZILARININ SERENCAMI

  Güneş, gökyüzünün tam ortasına ulaştığında camilerimizin rengârenk vitraylarla iki haftalık hilâl parlaklığıyla süslenen pencerelerinden tebessüm eden Kelime-i Tevhid'in Elif-Lâm'ları secde mahalline düşen gökkuşağı kadar saf, hakikatli bir ustanın kalbi kadar temiz, kelebek kanadı kadar naif nurani gölgelerle birlikte secde yerine iner.

  DEVAMI
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.