BİR SANAT, BİR USTA-KALİGRAFİ: BÜNYAMİN KINACI

BİR SANAT, BİR USTA-KALİGRAFİ: BÜNYAMİN KINACI

Kaligrafi sanatı günümüzde usta ellerle bir yandan gözlere diğer yandan da gönüllere hitap ediyor. Bu yazımızda bir sığınma sahnesi kadar da olsa kaligrafi sanatına ve ülkemizin önde gelen temsilcilerinden Bünyamin Kınacı’ya değineceğiz.

 

KALİGRAFİ SANATINA İCMALİ BAKIŞ…

İnsanlar, ilk çağlardan itibaren birbirleriyle iletişim kurmaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim ilk dönemlerde işaret, söz ve diyaloglarla gerçekleşirken bu iletişim türünün yetmediği dönemlerde devreye yazı girmiştir. Yazı da çizgiler, simgeler veya sembollerle desteklenmiştir. Yazı, bir iletişim ve görsel ifade aracı olarak her zaman ilgi çekegelmiştir.

Tarih boyunca Türk toplumlarında yazı önemli bir yere sahip olmuş ve sıkça kullanılmıştır. Orhun Yazıtları bunun güzel bir örneğidir. Türkler, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Arap alfabesini de kullanmaya başlamıştır.

Hat sanatıyla birlikte Kur’ân-ı Kerîm’i ibadet aşkıyla güzel yazma düşüncesi oluşmaya başlamıştır. Vahiy kâtiplerinden günümüze kadar hat sanatı, zamanla kendine özgü estetik kuralları olan bir sanat dalına dönüşmüştür. Türkler hat sanatında öncü olmuş ve “Aklam-ı Sitte” denilen altı tür yazıyı geliştirmişlerdir.

Türkler, Müslüman olmalarının ardından Arap alfabesini bin yıldan daha fazla bir süre kullanmıştır.

Türkiye’nin Arapça alfabe yerine Latin alfabesini kullanmaya başladığı 1928 yılından sonra güzel yazma sanatı olarak kaligrafi sanatı Türkler arasında gelişim göstermeye başlamıştır.

Kaligrafi genel olarak “güzel yazı” olarak tanımlanabilir. El yazısı sanatı da denilmektedir. Kelimenin kökeni, Yunanca’dan türetilmiş olup “güzel” ve “yazı” kelimelerinin karşılığı olan, “kallos” ve “graphia” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

 

KALİGRAFİNİN ÖZNESİNDE YAZIYA ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK VARDIR.

Kaligrafide sanatçı, bazı kurallar çerçevesinde kendi sanat anlayışını harfler üzerine uyarlamaktadır. Dekoratif amaçlı bir yazı stili olan kaligrafi sanatında yazıyı estetik bir görünüme kavuşturmak esastır.

Normal yazılarda işlevsellik ön plana çıkarken, kaligrafik sanatında estetik ve beğeni ön plandadır.

Yazılı iletişimin görsel bir unsuru hâline gelen kaligrafi, el yazma kitaplardan davetiyelere, süs eşyalarından levhalara kadar birçok alanda karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her ne kadar el yazısının önemi azalmış gibi görünse de kaligrafi sanatıyla ortaya çıkan eserlerin estetik yönü gönülleri fethetmeye devam etmektedir.

 

BÜNYAMİN KINACI

Bünyamin Kınacı 1982 yılında Niğde’de doğdu ve 2008’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik ve Çini Bölümünden mezun oldu. Sonrasında çalışmalarını seramik ve çini sanatçısı Mehmet Koçer ve İsmail Yiğit’le sürdürdü.

Bünyamin Kınacı’nın kaligrafi sanatına ilgisi lise yıllarında başladı. Sonra bu sanat, en büyük hayali ve hedefi oldu. Üniversitede teorik ve pratik alanda eğitim alınca, seramik ve kaligrafiyi bir araya getirmeye karar verdi.

Kaligrafi sanatı alanında Savaş Çevik, Etem Çalışkan, Çetin Öztürk ve Murat Ünver’den; hat sanatında ise hattat Fuat Başar ve Gürhan Pehlivan’dan tecrübeler edindi.

Hâlen Bağlarbaşı Türk İslâm Sanatları İhtisas Merkezi Okulu’nda ve Üsküdar’da bulunan özel atölyesinde kaligrafi eğitimleri vermekte olup yaklaşık on yıldır sanatçı Mehtap Kocaağa ile sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Eserlerinde; klasik sanat anlayışını, kendi sahip olduğu sanat ruhu ve anlayışıyla harmanlayıp, her sanatseverin yapılan eserin farklı yönlerinden tat almasını amaçlamaktadır.

 

İbrahim Ethem Gören 27.05.2020

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.