KUVEYT TÜRK SANATIN VE SANATKÂRIN İZİNDE…

KUVEYT TÜRK SANATIN VE SANATKÂRIN İZİNDE…

Katılım Bankamız gelecek nesillere kaynak eserler bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine ‘Sanatın ve Sanatkârın İzinde’ isimli kitabı ekledi. Kadim geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri arasında yer alan ustaların maharetlerine ve birikimlerine ışık tutan kitap, 30 farklı sanat ve zanaat dalını detaylı şekilde ele alıp ustaları ve eserlerini sayfalarında misafir ediyor. Sanat danışmanımız İbrahim Ethem Gören’in imzasını taşıyan kitap, müellifimizin Kuveyt Türk Özel Bankacılık kültür sanat portalımızda beş yıldan bugüne yayınladığı 240 yazının özel bir seçkisi mahiyetinde…

GELENEKSEL SANATLAR ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZ… DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUZ…

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, gelecek nesillere kaynak eserler bırakmak amacıyla kültür sanat hayatına yönelik yeni kitaplar yayımlamaya devam ediyor. Kuveyt Türk’ün, kadim medeniyetimizin kültürel mirasına sahip çıkmak gayesiyle yayın hayatına kazandırdığı yeni prestij eseri ‘Sanatın ve Sanatkârın İzinde’ kitabı oldu. Araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören tarafından yayına hazırlanan kitabın temelini, Kuveyt Türk Özel Bankacılık kültür-sanat portalında yayınlanmak üzere İ. Ethem Gören’in sanatkâr ve zanaatkârla bugüne kadar yaptığı 240’ın üzerindeki mülakat ve yazıları oluşturuyor.

AHİLİK KÜLTÜRÜ VE FÜTÜVVET AHLÂKI…

Kuveyt Türk Kültür Yayınları’ndan çıkan kitapta, kadim geleneğimizi yansıtan 30 sanat ve zanaat dalıyla ilgili özgün bilgiler yer alıyor. Kitapta, yaptıkları eserlerle ve yetiştirdikleri öğrencilerle bilgi ve birikimlerini bugünden yarına miras bırakma gayretinde olan sanatkârlarla yapılan söyleşilere ve sanatkârların birbirinden eşsiz eserlerine de yer veriliyor. Kitabın sayfalarını aralayan sanatseverler, kadim geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri arasında yer alan ustaların sanat anlayışlarına, hayatlarına, maharetlerine, birikimlerine ve sanat eserlerine yakından şahit oluyor. Kitapseverler aynı zamanda, ustaların gönül evlerinde yaşattıkları ahilik kültürünün ve fütüvvet ahlâkının umdelerini hâl ve kâl lisanıyla talebelerine nasıl aktardıklarını gözlemleme fırsatını da buluyor. 

UFUK UYAN: SANAT DALLARIMIZIN KÖKLEŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ.

Genel Müdürümüz Ufuk Uyan Bey’in tüm aşamalarını yakından müşahede ettiği esere ilişkin mülahazaları şöyle şekilleniyor: “Sanat, bir duygunun, tasarımın ve güzelliğin başka insanlara aktarılması çabalarının üst başlığıdır. Sanatı, hattan tezhibe, ebrudan minyatüre, çiniden kalemişine, musikiden edebiyata estetik duyarlılığın, bir düşünüş ve zekâ formunun yetenekle diğer insanlara aktarılması olarak da ifade edebiliriz. Müslüman toplumlarda evden camiye, kütüphaneden medreseye gündelik hayatta yer alan birçok eser, sanat ibriğinden süzülerek hayat bulmuştur. Hüsn-i hattan neş’et etmiş bir kitapta, eseri kitap kurtlarından korumak ve estetik görünümü artırmak için ebru sanatına, sayfalarının etrafını süslemek için tezhip sanatına, sayfaları ve bütünlüğü korumak için ise cilt sanatına en güzide örneklerle şahit olmaktayız.

Sanatçılarımız yüzyıllardır süren geleneği ihyâ ederken, bizlere düşen görev, bu sanatları hayatımızın bir parçası kılarak sanatın ve sanatçı emeğinin devamını sağlamak, hayatımızı estetikle güzelleştirmek ve bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.

Kadim geleneğimizden beslenerek günümüze ulaşan sanat ve zanaat dallarımızın gelişmesini, kökleşmesini, yaygınlaşmasını ve gündelik hayatımızda daha çok yer almasını önemsiyoruz. Bu anlayışla hareket ederek, Sanatın ve Sanatkârın İzinde eserini kültür sanat dünyamıza kazandırdık. Bu eserimizle, kadim geleneğimizi yansıtan 30 sanat ve zanaat dalını günümüz insanımızın gündemine yeniden taşıyoruz. Sanatın ve sanatkârın izini titizlikle takip ederek bu kıymetli çalışmayı hazırlayan İbrahim Ethem Gören Bey başta olmak üzere eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu müstesna esere Kuveyt Türk’ün internet sitesinden e-kitap formunda erişilebileceği bilgisini tüm kitapseverlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu belirtir, kültür sanata gönül veren herkese keyifli okumalar dilerim.”

İBRAHİM ETHEM GÖREN KİTABINI DEVR-İ KADÎM VE DEVR-İ CEDÎD USTALARININ AZİZ HATIRALARINA İTHAF EDİYOR.

Sanat Danışmanımız İbrahim Ethem Gören, geleneksel sanatlar alanında 30 yıllık yazarlık tecrübesinin ürünü olan kitabını hayatımızı yaşanılır kılan devr-i kadîm ve devr-i cedîd ustalarının aziz hatıralarına şu satırlarla ithaf ediyor. “Bir bilge, sanatı, zanaatı şöyle tanımlamış: “Sanat insanı değerli kılan, insanı insan yapan bütün ruh güzelliklerinin eşyaya ve eşyanın takdimine yansımasıdır.” İnsan ahsen-i takvîm üzere yaratılmıştır. Yani en güzel kıvamda... Onun için güzel görür, güzel söyler ve güzel eyler. Önce ustaların gönüllerine, gözlerine, ellerine çarpar güzellikler; ustalar ikliminde, kabiliyetle, emekle, azimle, gayretle ve sabırla tanışır, yoğrulur, ardından sanata, zanaata, esere dönüşür. O zaman biz, usta bir el tarafından çekilmiş, edalı bir celî sülüs elifin önünde dalıp gideriz. Bir ata vurulacak eyerin koşum takımlarının bakır kakmalarında ruhumuzun ışıltılarını görürüz. Bir tezhibin paftalarında dağılıp karışır gideriz ötelere ve ötelerin ötesine. Bir çininin turkuazına karılıp pişeriz ateşlerde. En esrarlı renk olmayı hayâl ederiz bir nakkaşın fırçasında. Bir tesbih ustasının habbeleriyle yıllarca sürecek çilelerin sabrına çekiliriz. Bir mûsikî ustasının nefesinde, bir sazendenin mızrabında ağlamaya dururuz bazen.

GÖREN: USTALAR BİZİ İLMEK İLMEK DOKURKEN AYNI ZAMANDA GÜZELLİKLERLE DONATIR.

Hâsılı ustalar bizi ilmek ilmek dokurken aynı zamanda güzelliklerle donatır. Ustalarla biz, mesleği, sanatı ve hayatı kuşanırız. Bu nedenlerle bu kitap, yeni bir neslin, yeni bir kuşağın estetik varoluşunda payları bulunan ustalara saygı duruşudur, bir el öpme merasimidir. Bu meyanda öncelikle İstanbul’da ve Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde çalışmalarını sürdürmekte olan değerli usta sanatkâr paydaşlarımıza çalışmamıza gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyoruM.

Bankamız Genel Müdürü Ufuk Uyan’a, Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir’e, Özel Bankacılık Müdürü Ali Bağatır’a ve ekibine, Kurumsal İletişim Müdürü Fatih Kamaşoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına, Fatih Kamaşoğlu’nun selefi Emre Memiş’e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale’ye, Dr. Seyfettin Kurt’a, genel koordinatörümüz Dr. Bekir Cantemir’e, editörümüz Sibel Cantemir’e, tasarımcımız Yüksel Yücel’e, kaligraf Bünyamin Kınacı’ya, fotoğraf sanatkârı Ahmet Bilal Arslan’a ve Dr. Ebubekir İnan’a kitabımıza yaptıkları değerli katkılar için şükranlarımı sunuyorum.”

GELENEKSEL SANATLAR DÜNYASI SANATSEVERLERİN İRFANINA ERZ EDİLİYOR.

408 sayfayla oldukça hacimli bir kitap olan Sanatın ve Sanatkârın İzinde eserinin “Dünden Bugüne İki Usta” bölümünde, tezyîni sanatlara büyük hizmetleri geçen müzehhibe Fatma Rikkat Kunt Hanımefendi ile hat sanatının beyefendi şahsiyeti Prof. Dr. Ali Alparslan’ın örnek sanat, estetik ve çalışma hayatlarına ayna tutuluyor.

BUGÜNDEN YARINA İKİ USTA…

“Bugünden Yarına İki Usta” bölümünde ise hat sanatının mektepli ve alaylı ustası, hocaların hocası Dr. Hüseyin Gündüz ile katı’, ebru ve tezhip sanatlarımızı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da en iyi bir şekilde temsil eden Ahmet Çoktan’ın sanat dünyalarına nazar ediliyor.

BU TOPRAKLARIN SANATLARI İKİ KAPAK ARASINDA…

sanat ve estetik dünyamızın önemli şubelerini iki kapak arasında bir araya getiren eserin ana eksenini arz ettiğimiz sanatlar/zanaatlar ve ustalar oluşturuyor: Hüsn-i Hat (Mahmut Şahin), Tezhip (Faruk Taşkale), Minyatür (Gülçin Anmaç), Ebru (Alparslan Babaoğlu), Cilt (Gürcan Mavili), Katı’ (Ersin Yıldızhan), Kalemişi (Semih İrteş), Dinî Türk Mûsikîsi (Ahmet Hakkı Turabi), Çini (Ayşe Özkan), Seramik (Meryem Uguz Kaplan), Tesbih (Eymen Gürtan), Naht (Mesut Dikel), Ahşap Oyma (Bekir Uslu), Kündekârî (Şehmuz Okur), Sedef Kakma (Sinan Çiftci), Bakır Kakma (Ebubekir İnan), Mücevher Tasarımı ve Tezyinatı (Uğur Karataş), Vitray (Mustafa Topaloğlu), Sıcak Cam Sanatı (Etem Geyik), Cam Süsleme (Rengin Alkın), Dival işi / Maraş işi (İlkay Dilibağlı), Tel Kırma/Bartın işi (Meral Döngel), Bosna Kilim Sanatı (Amila Smajovic´), Yazmacılık (Didem Öz), Keçecilik/Tepme Keçecilik (Emel Oğuz), Bastonculuk (Refa Gökbulak), Kaligrafi (Bünyamin Kınacı), Geleneksel İpek Dokumacılığı (Yılmaz Büyükaşık), Kitre Bebek Sanatı (Naciye Aksakaloğlu) ve Yaprak Oyma (İsmail Erdem). Bu bölümde birbirinden değerli sanatkârların sanat anlayışları, alın terleri, ustalıkları ve eserlerinden örnekler okuyucuların istifadesine sunuluyor.

SANATIN VE SANATKÂRIN İZİNDE, E-KİTAP FORMATINDA WEB SİTEMİZDE…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale, Dr. Seyfettin Kurt, genel koordinatör Dr. Bekir Cantemir, editör Sibel Cantemir, tasarımcı Yüksel Yücel, kaligraf Bünyamin Kınacı, fotoğraf sanatkârı Ahmet Bilal Arslan ve Dr. Ebubekir İnan gibi önemli isimlerin de katkıda bulunduğu Sanatın ve Sanatkârın İzinde adlı eser, matbu olmasının yanı sıra Kuveyt Türk web sitesinde e-kitap olarak da tüm okurların istifadesine sunuluyor. 

Kitaba katılım bankamızın aşağıdaki linklerinden PDF ve e-Kitap olarak ulaşabilirsiniz.

https://www.kuveytturk.com.tr/files/KT/Kitap/Sanatin_ve_Sanatkarin_Izinde.pdf

https://www.kuveytturk.com.tr/sanatinvesanatkarinizinde

 

Kuveyt Türk Özel Bankacılık-11.03.2021

 

 

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.