IRCICA’DAN MÜSTESNA BİR ALBÜM…

IRCICA’DAN MÜSTESNA BİR ALBÜM…

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) 1986 yılından günümüze kadar düzenlediği hüsn-i hat yarışmalarının ödüllü eserlerini müstesna bir albümle sanatseverlerin irfanına arz etti. 

IRCICA üç yılda bir “Klasik İslâm hat sanatı”nın korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkârların teşviki” gayesine matufen hüsn-i hat yarışmaları düzenliyor. İslâm kültürü dışından gelen tesirlerle, “Klasik İslâm hat sanatı” anlayışı dışında gelişen yaklaşımlar yerine, geleneğe bağlı prensip ve kaideler içinde meydana getirilmiş eserlerin elde edilmesinin hedeflendiği yarışmalara Türkiye’nin yanı sıra dünyanın muhtelif coğrafyalarından yüzlerce hattat iştirak ediyor.

AMAÇ, ORTAK KALEM ZEVKİNİN TESİS EDİLMESİ…

IRCICA’nın yarışmanın amacı olarak ortaya koyduğu arz ettiğimiz hedeflere ulaşıldığında, sanatkârların çalışmaları için müşterek bir zemin hâsıl olacağı ve aynı zamanda İslâm sanatları arasında önemli bir yeri olan hüsn-i hatta tüm Müslümanların paylaşacakları bir ortak kalem zevkinin, bir adım öte öz sanatımızda terkip ve asliyet şuurunun tesis edileceği mutlak bir vakıadır.

IRCICA, milletlerarası düzlemde tertip ettiği hüsn-i hat yarışmalarının her birini ekol sahibi hattatlar adına düzenleyerek bir yandan ‘İslam Yazısı’nın büyük üstadlarına vefâ gösterirken diğer yandan da genç hattatlara, seleflerinin izinden gitmelerini öğütlüyor.

ŞEYH HAMDULLAH’TAN HÂMİD AYTAÇ’A; İMÂD EL-HASENÎ’DEN MEHMED ŞEVKÎ EFENDİ’YE…

IRCICA’nın geride kalan 40 yıllık milletlerarası hüsn-i hat yarışmalarına düzenlendikleri tarihler ve üstadlar bağlamında kısaca göz atalım…

1986’da düzenlenen İlk Yarışma Hâmid Aytaç (1891-1982), 1989’daki İkinci Yarışma Yâkut el-Musta’sımî (ö. 698/1298), 1992’deki Üçüncü Yarışma İbnü’l-Bevvâb (ö. 413/1022), 1997’deki Dördüncü Yarışma Şeyh Hamdullah (833-926/1429- 1520), 2000’deki Beşinci Yarışma Seyyid İbrahim (1897-1994), 2003’teki Altıncı Yarışma Mîr İmâd el-Hasenî (961-1024/1554-1615), 2006’daki Yedinci Yarışma Hâşim Muhammed elBağdâdî (1335-1393/1917-1973), 2010’daki Sekizinci Yarışma Muhammed Bedevî el-Dirânî (1312-1387/1894-1967), 2013’teki Dokuzuncu Yarışma Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu (1943-..), 2016’daki Onuncu Yarışma Hâfız Osman (1051-1110 /1642-1698), 2019’daki Onbirinci Yarışma ise Mehmed Şevkî Efendi (1245-1304/1829- 1887) adına tertip edilmişti.

Buradan, tekrar albüm kitabı gelelim… IRCICA, 1986-2016 döneminde gerçekleştirdiği ilk on yarışmanın ödüllü eserlerini özel bir albümde yayınladı. İlk defa yayınlanan bu koleksiyon her yarışmada binlerce çalışma arasından seçilen, çeşitli yazı stili dallarındaki en başarılı eserlerden oluşuyor.

140 SANATKÂRIN 235 ESERİ…

Tasarımında Muhammed Nur Ambarlı’nın imzası bulunan büyük boy albüm kitapta yarışmaların her dalında ilk üç ödülden birini almış 140 sanatkâra ait toplam 235 hat eseri yer alıyor.

IRCICA, yarışmaların sonrasında ödüllü eserlerin tezyinatını yaptırmayı da vazife edinmiş. Böylelikle her yarışmadan sonra ödül alan eserler âlâ keyfiyette bezenerek albümdeki müstesna yerini almış.  

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yöneticileri yarışmalarda ödüllendirilmiş sanat çalışmalarının tümünü kayda geçirmek amacıyla, mansiyon ve teşvik ödülü almış yüzlerce eseri de albüme dâhil etmiş.

IRCICA, yayınladığı istisnai evsaftaki albümle, tüm dünyada klasik İslam hat sanatının canlandırılması ve tanıtılması, İslam kültür mirasının yazı hazinesinin korunması ve daha da geliştirilmesi amacına yönelik olarak düzenlediği yarışmalara katılanların sayısının ve kültürel çeşitliliğinin artması ve sunulan çalışmaların sanatsal kalite ortalamasının yükselmesi, yarışmanın bu sanata olan ilgiyi ve yaratıcılıkla bezenmiş mükemmeliyet çabasını teşvik etmekteki faydalı sonuçlarını ortaya koymuş oluyor.

IRCICA HATTATLAR NESLİ…

2021’den 1986’ya dönüp baktığımızda IRCICA için  “Hattatlar Nesli”nin oluşmasını sağladı” cümlesini kurmamız vakıa mutabık olacaktır.

IRCICA’nın bu bağlamdaki önemli hizmetlerinden biri de her yarışmanın sonuçlarını dünya çapında ilgili çevrelere ulaştırmasıdır. Merkez, bu amaçla her yarışmanın kataloğunu yayınlıyor ve muhtelif vesilelerle ödüllü levhaları yurt içinde ve yurt dışında sergiliyor.

IRCICA’nın kurulduğu günden bugüne kadar düzenlediği 200’e yakın sanat sergisinin öznesini yarışmalarda ödül kazanan eserler teşkil ederken sergiler çeşitli vesilelerle İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerine de götürülerek sanat faaliyetleri yoluyla ödüllü eserler tüm dünyada sanatçılara ve sanatseverlere tanıtılıyor.

BİR SONRAKİ MÜSABAKA 2022 YILINDA.

IRCICA’nın yarışmalar dizisinde on birinci yarışma 2019 yılında Mehmed Şevkî Efendi adına tertip edilmişti.  Müsabakaların on ikincisinin içinde bulunduğumuz takvim yılı içerisinde ilan edilip 2022 yılında sonuçlandırılması planlanıyor.

IRCICA’nın milletlerarası hüsn-i hat yarışmalarının dünya sanat çevrelerince ilgiyle takip edildiğini, müessesenin hat sanatıyla ilgili faaliyetlerinin yayınlarının da özellikle İslam ülkelerinde ders kitabı ve kaynak kitap olarak kullanıldığını belirtmekte fayda mülahaza ediyoruz.

YAZI GÜZELLERİ…

IRCICA’yı titiz ve disiplinli çalışmalarından ötürü tebrik ederken her biri diğerinden âlâ keyfiyeti hâiz Celi sülüs, Sülüs, Nesih, Muhakkak, Sülüs nesih, Celi ta’lik, Ta’lik, Celi divani, Divani ve Kûfi yazı güzellerinden oluşan ve belge değeri taşıyan, Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Fransızca yayınlanan son sanat kitabının/albümünün kütüphaneler için ilave katma değer oluşturacağını ifade ederek yazımıza nihayet veriyoruz.

 

İbrahim Ethem Gören/20.02.2021

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.