KALEM GÜZELLERİ ÇAMLICA’DAN SES VERDİ: FA’LEM ENNEHÛ LÂ İLÂHE İLLALLAH

Her yıl Ramazan ayında geleneksel İslam-Türk sanatlarının en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl da Ramazan-ı Şerif ayına özel bir etkinlik düzenledi: Konuşan Yazılar.

Yıldız Holding’in Çamlıca’daki yeni tesis ettiği sergi salonunda 12 Nisan’da tanıtımı yapılan “Konuşan Yazılar” sergisinde Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’ndan 145 eser Ramazan ayından başlayarak yıl boyunca ziyarete açık olacak.  

KONUŞAN YAZILAR

Kuruluşundan bu yana kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlamayı ilke edinen Yıldız Holding, İslam Eserleri koleksiyonunda bulunan 145 eseri “Konuşan Yazılar” isimli sergide bir araya getirdi.

Konuşan Yazılar’da Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Sükûti, Yusuf Simîn Kalem, Ref'et Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi gibi ünlü hattatların imzasını taşıyan birbirinden değerli hüsn-i hat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

ALİ ÜLKER: KOLEKSİYONUMUZDAKİ ESERLERİ KALICI BİR SERGİDE BİR ARAYA GETİRİYORUZ.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, geleneksel ve modern sanat eserlerini toplumun geniş kesimleriyle buluşturma düşüncesiyle bugüne kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Her sene Ramazan ayında birbirinden kıymetli geleneksel sanat eserlerini farklı temalarla ziyarete açıyor, manevi dünyamızı zenginleştiren hatları, hilyeleri, ebruları, tezhipleri ve daha pek çok çalışmayı geniş kitlelerle paylaşıyoruz.

Hazreti Peygamber’den bugüne, yani 1400 yılı aşkın süredir, nesiller, devirler, iklimler, çağlar boyunca etkisini koruyan bu kıymetli mesajların daimî olduğuna ve sanatın da bu mesajları paylaşmak için en etkili yollardan birini oluşturduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, mutlulukla ifade etmek isterim ki Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’ndaki geleneksel İslam eserlerini yeni kurduğumuz sergi salonumuz aracılığıyla kalıcı olarak bir araya getiriyoruz” dedi.

MEŞHUR YAZI ERBANININ DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ESERLERİ

Serginin küratörlüğünü üstlenen Hüsn-i Hat Sanatkârı Mustafa Cemil Efe, Konuşan Yazılar’la ilgili mülahazalarını şu cümlelerle özetliyor: “Sergide ünlü hattatların yeterince bilinmeyen eserlerine yer verdiklerini söyleyerek, “Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu kültür sanat ve medeniyet hayatımıza çok büyük katkılar sunmaktadır. Bu katkıların başında da her yıl Ramazan ayında yapılan ve artık gelenekselleşmiş bu sergiler yer almaktadır.

‘Konuşan Yazılar’, iki boyutlu bir mekânda çok boyutlu bir ufuk açan hüsn-i hat sanatının eşsiz örneklerinin yer aldığı bir sergi. Sergimiz bu Ramazan ayında sanatseverleri yeni bir mânâ yolculuğuna çıkaracak ve üstatlarımızın daha önce görülmemiş eserlerini inceleme fırsatı sunacaktır.”

“AMAN LAFZI SENİN İSM-İ ŞERİFİNDEN MÜSEMMÂDIR.”

Sergide “Aman yâ Hazret-i Fahr-i Âlem-Amân lafzı senin ism-i şerifinle müsâvidir/Ânın için âşıkın zikri amandır yâ Resûlallah” ibareli bir kalem güzeli de mevcut. Yaman Dede’nin gönül dilinden neş’et eden meşhur sözün şöylesi bir vakıası var.

“Amân lafzı senin ism-i şerifinle müsavidir/Ânın için âşıkın zikri amandır yâ Resûlallah”

Âşıkın zikri “amân”dır ve amân lafzı, Efendimizin (sav) ism-i şerifinden müsemmadır…

‘Yaman âşık’, Yaman Dede’nin yukarıdaki beytinde geçen “amân” kelimesi ebcedle doksan iki etmektedir. Muhammed (sav) ism-i şerifinin de ecbed hesabıyla tekabül ettiği karşılık yine doksan ikidir.

Medine-i Münevvere’de ikamet etmekte olan M. Sami Kirazoğlu Mescid-i Nebevi’de not defterine aktardığımız kelâm-ı kibarı yazar. Akabinde Sevgili Peygamberimiz (sav) o gece rüyasını teşrif ederek, “Amân” lafzı benim ismimle müsavi değildir; velev ki ebced hesabıyla da olsa hiçbir isim benim ismime denk değildir” buyururlar...

Cami mimarisi alanında ihtisas sahibi olan Üstad Kirazoğlu gördüğü rüya üzerine Yaman Dede’nin mısralarını şu şekilde düzenler: Amân lafzı senin ism-i şerifinden müsemmâdır/Ânın için âşıkın zikri amandır yâ Resûlallah.  Bu satırların yazarı mezkûr keyfiyete binaen söz konusu metni teberrüken Hattat Mahmut Şahin’e yazdırmıştı.

FA’LEM ENNEHÛ LÂ İLÂHE İLLALLAH

Hâfız Osman’dan Mahmud Celâleddin’e; Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’den Bakkal Ârif’e; Sultan Abdülmecid Han’dan Hasan Rıza’ya; Hamid Aytaç’tan Mustafa Halim Efendi’ye ve Kemal Batanay’a kadar Türk Hat sanatının dehâ isimlerinin nesih, sülüs, sülüs-nesih, celî sülüs,  celî sülüs-sülüs,  celî sülüs-zerendûd, sülüs-nesih-muhakkak, ta’lik, celî ta’lik, ta’lik-celî ta’lik, celî ta’lik zerendûd, celî ta’lik-gubârî, muhakkak-sülüs-nesih, celî sülüs-muhakkak-sülüs-nesih, celî sülüs-nesih-gubârî, celî sülüs-icâze ve celî dîvânî yazı nevileriyle kaleme aldıkları her biri diğerinden âlâ keyfiyeti hâiz yazı güzelleri Çamlıca’da el ele tutuşarak cehrî bir zikir halkası oluşturuyor: Fa’lem ennehû lâ ilâhe illallah.

MURAT ÜLKER: GEZMEDEN BİLEMEYİZ DEĞİL Mİ?

Sergiye “Konuşan Yazılar” ismini veren duayen iş adamı, koleksiyoner Murat Ülker kanaatlerini üç cümlede özetliyor: “Ramazan’ın ruhunu yansıtan, besleyen sergiyi gezdiğinizde Hz. Peygamber’den bugüne bize ulaşmış olan mesajların sanat yoluyla sizinle nasıl konuştuğunu göreceksiniz. İçinde derin manalar barındıran bu yazılar aslında bize önemli mesajlar aktarmak suretiyle hepimizin yoluna ışık tutan, bizi aydınlatan, yol gösteren eserler. Bilmem, sergiye gelmeden, gezmeden bilemeyiz değil mi?”  

SERGİNİN KAPILARI YIL BOYUNCA AÇIK

“Konuşan Yazılar”, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde bulunan yeni Yıldız Holding Sergi Salonu’nda yıl boyunca 0216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak gezilebilecek. 

 

İbrahim Ethem Gören/21.04.2022-Yazı No: 294 

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.