İMAN ÂYETLERİ HÜSN-İ HAT SERGİSİ ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE’DE…

Erzurum Çifte Minareli Medrese İman Âyetleri Hüsn-i Hat Sergisine ev sahipliği yapıyor. 28 Temmuz Perşembe günü açılışı gerçekleştirilen sergide günümüz hüsn-i hat sanatkârlarının kamış kalemlerinden neş’et eden yazı güzelleri Erzurum’dan tüm insanlık âlemini İslâm’ın selâmet iklimine davet ediyor.

SERGİDE YAZI USTALARININ EMEKLERİNDEKİ DERİNLİK GÖZE ÇARPIYOR.

Erzurum’da sanatkârların irfanına arz edilen yazılar, Albayrak Grubu’nun Hicrî takvim projesinin sekizinci halkası... Miladi 2022; Hicri 1443-1444 yıllarının hüsn-i hat takvimi için oluşturulan koleksiyon her ay için bir yazı olmak üzere toplam on iki eserden müteşekkil. Sekiz yıldır devam eden ve her yıl farklı bir temanın hattatlarımız tarafından birbirinden âlâ keyfiyetle aharlı kâğıdın müşfik yüzüyle buluşturulduğu hüsn-i hat takvimi sergilerinde günümüz yazı ustalarının emeklerindeki derinlik göze çarpıyor.

İman Ayetleri Hat Sergisi’nin bir yandan İslam sanat geleneğini yaşatma, diğer yandan da mihveri, klasiğe yaslanan özgün çalışmalarla yazı sanatı silsilemize yeni eserler kazandırma gibi bir mühim bir misyonu da bulunuyor.

CİSMÂNÎ ÂLETLERLE İCRA EDİLEN RÛHÂNÎ MÜHENDİSLİK

Albayrak Grubu nezdinde sekiz yıldır devam ettirilen ve her yıl farklı bir temanın hüsn-i hat sanatı ustaları tarafından yazıldığı Hicri takvim hüsn-i hat levhaları İstanbul’un yanı sıra Anadolu şehirlerinde de sergilenerek genç nesli “cismânî âletlerle icra edilen rûhânî mühendislik” şeklinde tarif ve tavsif edilen hat sanatının engin dünyasına katılmaya davet ediyor.

Geçtiğimiz Ramazan-ı Şerif ayında Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde ziyaret etme imkânı bulduğum sergiye müteveccih intibalarımı o dönemde sadırdan satıra aktaramamıştım.  Değerli arkadaşım Recep İncecik’in Erzurum seyahatinde Çifte Minareli Medrese’de açılan İman Ayetleri Sergisi’ni temâşâ ettikten sonra birbiri ardına gönderdiği sergi fotoğrafları, gecikmiş yazının vak-i merhûnunun geldiğinin işaretçisi oldu.

PROF. DR MEHMET MEMİŞ: HAT SANATININ GÖNÜLLERE NÜFUZ EDEN BİR YÖNÜ VAR.

Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu’nun yazı neşelerinin gözlemlenmekte olduğu eserlere dair ‘hocaların hocası’ hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş’in mülahazaları şöylece şekilleniyor: Malum olduğu üzere daha çok dini ve hikmetli sözleri içeren hat eserlerinin gözlere hitap eden estetik yönü yanında insanlara güzel mesajlar veren, gönüllere nüfuz eden bir tarafı da bulunmaktadır. “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan bu eserler de bir taraftan estetik duyguları okşarken aynı zamanda okuyan mü’minlere Yüce Rahman’ın emirlerini, kulluk görevlerini hatırlatmaktadır.”

KÂBİLİ İRŞÂD OLAN ÜSTÂD OLUR ÜSTÂDDAN

Lâedrî bir beyitte şöyle bir hakikat dillendirilir: “Kâr-ı aşkı pek bilirdim Hüsrev ü Ferhâd’dan/Kâbil-i irşâd olan üstâd olur üstâddan.” ‘Aşk işini (meselesini) (aşklarıyla temayüz etmiş) Hüsrev’den de Ferhad’dan da daha iyi bilirim. Çünkü irşad edilmeye kabiliyeti (istidadı) olan kişi üstadının eliyle üstad olur.’  Buradan hareketle İman Ayetleri Hüsn-i Hat Sergisinde üstad hattatlarla birlikte eserleri sergilenen genç hattatlarımızın yazıdaki hüner ve kabiliyetleri üstadlar eliyle üstad olduklarının alametifarikasını teşkil ediyor.

Sergideki “Yâ eyyühellezîne âmenû”/”Ey İman edenler” kutlu hitabıyla başlayan ayet-i celilelerden Ahzâb Sûresi’nin, “Ey iman edenler! Allah’ı çok çok zikredin. Sabah akşam O’nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin” meâlindeki 41’inci ve 42’inci ayet-i kerimelerini, H. 1443 yılının Ramazan-ı Şerif ayında kaleme alan serginin en genç hattatı Hakan Arslan, yukarıdaki serlevhada arz ettiğimiz lâedrî beytin müşahhas muhataplarından biri. “Hattat Hakan Arslan’ın kalemine kuvvet” dedikten sonra müstesna serginin Erzurum Çifte Minareli Medrese’de 14 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceğini belirtelim ve yazımıza sanatkârın özgeçmişine nazar ederek nihayet verelim:

HAKAN ARSLAN

1985’te Kahramanmaraş, Afşin’de doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi Afşin İmam Hatip Lisesi’nde okudu.

2011’de Sakarya İlahiyat Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladı. 2012’ de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde hat sanatı alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Hat sanatıyla 2004 yılında Arapça eğitimi için bulunduğu İstanbul Fatih’te tanıştı. Burada 1,5 yıl Hattat Ahmet Arpacı’dan nesih, kısa bir süre de sülüs dersleri aldı. Daha sonra İstanbul’dan ayrılmasıyla birlikte hat eğitimine ara vermek durumunda kaldı. 2009 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’nde ders veren Hattat Davut Bektaş ile tanıştı ve kendisinden ders talebinde bulundu. Hocasının derse kabulü üzerine ilk 3 yıl Kahramanmaraş’tan e-posta aracılığı ile, 2012’den itibaren bizzat derslerine katılarak sülüs-nesih ve kısa bir süre de rik’a meşk etti. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Hattat Davut Bektaş’tan ders almaya devam etmektedir.

 

İbrahim Ethem Gören-04.08.2022/Yazı No: 308

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.