HZ. PEYGAMBERİN (SAV) VEDA HACCI HUTBELERİ DİJİTAL SERGİDE…

HZ. PEYGAMBERİN (SAV) VEDA HACCI HUTBELERİ DİJİTAL SERGİDE…

Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın 50’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan ve 50 eserden oluşan Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri Sergisi Yıldız Holding’in katkılarıyla dijital ortamda sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Ülkemizin önde gelen müesseselerinden Yıldız Holding bu topraklar için ürettiği katma değeri yine bu toprakların insanlarına ve irfanına arz etmeyi başaran lider kuruluşlardan biri. Geleneksel sanatların şenlendirilmesine, sanatkârların desteklenmesine öncülük eden Yıldız Holding öz sanatlarımıza yönelik her yıl olarak her yıl hamle çapında hizmetlere imza atıyor. Sanat camiamız son cümlemizde ifadesini bulan ve Ramazan-ı Şerif ayında holdingin Çamlıca’daki merkezinde düzenlenen geleneksel sanatlarımızın nadide örneklerinin yer aldığı sergileri yıl boyunca büyük bir heyecanla bekliyor.

YILDIZ HOLDİNG USTALIĞI VE EMEĞİ TAÇLANDIRIYOR.

Yıldız Holding’de düzenlenen geleneksel sanat sergileri ziyaretçilerini bir yandan insan ruhunun derinliklerine işleyen kadim sanatlarımızın ince zevklerini keşfetme sevk ederken diğer yandan da dünü bugün ile bugünü yarın ile buluşturan ve dahi ebediyet ufuklarından beslenen estetik anlayışımıza yönelik tefekkür kapılarını ardına kadar aralıyor. Her biri alanlarında söz sahibi editörler ve sanat yönetmenleri tarafından hazırlanıp katılımcılara hediye edilen sergi kitapları ise ustalığı ve emeği kelimenin tam manasıyla taçlandırıyor.

Yıldız Holding, idrak etmekte olduğumuz Ramazan-ı Şerif ayında yaşamakta olduğumuz olağanüstü koşullar sebebiyle fiziksel ortamda geleneksel sanatlar sergisi açarak sanat camiamızı bir araya getiremedi. Bununla birlikte müessesede kurumsallaşan her alandaki hizmetlerde süreklilik ve fikrî takip gereği geleneği bozmamak adına, ilk etapta fiziksel sergi olarak planlan Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) koleksiyonunda bulunan “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” başlıklı hat ve tezhip sergisini dijital ortama taşıdı.  

ALİ ÜLKER: VEDA HACCI HUTBELERİ İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİNE İŞARET EDİYOR.

“Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri”  serlevhalı dijital sergi davetiyesini bir e-posta ile tarafımıza ileten Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Ülker, söz konusu iletisinde sergiye dair kanaatlerini şu cümlelerle özetliyor: “Öncelikle hutbelerin hem İslam âlemi hem de tüm insanlık için önemini kısaca hatırlatmak isterim. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav), ilk ve tek haccı sırasında farklı günlerde ve noktalarda yaptığı konuşmaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş Veda Haccı Hutbeleri, tüm insanların Hz. Âdem’in (as) çocukları olduğunu vurgulayarak insan haklarının evrenselliğine işaret ediyor.

Dünyanın “İlk İnsan Hakları Bildirisi” olarak tarihe geçen Veda Haccı Hutbeleri, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek insanlığa rehber oluyor. Kur'an’a ve Sünnetine sımsıkı sarılanların yollarını şaşırmayacaklarını da müjdeleyen Kâinatın Efendisi (sav), bu hutbelerde verdiği mesajlarla tüm zamanlara ışık tutuyor.

Bu kıymetli mirası, geleneksel hat ve tezhip sanatlarımız eşliğinde toplumumuzla buluşturmak üzere ülkemizin köklü vakıflarından Türkiye Millî Kültür Vakfı (TKMV) ile iş birliği yaptık ve “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” dijital sergisini açtık.

Sergimiz, www.vedahaccihutbeleri.org web sitesinden 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor, aynı zamanda eserlerin görsellerine Yıldız Holding’in ve TMKV’nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

Sergide, dünyaca ünlü 37 hattat ve 26 tezhip sanatçısı tarafından Peygamberimizin (sav) Veda Haccı Hutbeleri’nden seçilen metinlerin nakşedildiği eserler yer alıyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklamalarının da yer aldığı sergimizdeki eserlerin örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Haccı Hutbeleri’ni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Bu kez, mesafeler ne denli uzak olursa olsun, “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” dijital sergimizde de varlığınızı hissetmek en büyük arzumuz.”

PROF. DR. SALİH TUĞ: “KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ”YİZ.

Türkiye Millî Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ’un sergiye ilişkin mülahazaları ise şu cümlelerde ifadesini buluyor:

“…Aziz ve necip Türk milletinin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin ve refahın temini ile, layık olduğu medeni seviyeye yükselebilmesine kendilerini hasredecek olan bilgili ve faziletli nesiller yetiştirmek…” gibi ulvi bir hedefe yönelmiş ve kendini adamış olan vakfımızın bir sloganı da: “Kökü mazide olan ati”dir.

Vakfımız, 50. kuruluş yılında tertiplediği hüsn-i hat sergisi ve sempozyum konusu olarak “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri”nin irdelenmesi başlığını seçmişti.

Günümüz ilim dünyasında umumiyetle bir milletin kültür yapısının, o milletin tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde oluşan bütün maddi ve manevi değerlerinden ibaret olduğu kabul edilmektedir. Diğer bir ifade ile başta din ve bir milletin sahip olduğu değerleri sonraki nesillere aktarmada kullandığı dil olmak üzere tarih, çeşitli sanat dalları ve folklorik yapı yanında musiki ve köklü gelenekler gibi değerler de bir toplumun kültür yapısının ana unsurlarını oluşturur. Bu kalkış noktasından hareketle ‘İslam Peygamberi’nin hutbeleri, mütevelli heyetimiz tarafından 50. yılımızdaki etkinliklerin konusu olarak benimsenmiştir.

Milli kültürümüz ile yakından ilgili bu etkinliğimizin kamuoyu tarafından takdir ile karşılanacağı ümidiyle, organizasyonda emeği gecen hat ve tezhip sanatkârlarına, akademik dünyamızın mümtaz ilim adamlarına ve her kademedeki vakıf mensuplarımıza teşekkürü bir borç bilirim.”

ÜLKEMİZİN HÜSN-İ HAT VE TEZHİP SANATI BİRİKİMİNİ SERGİDEKİ ESERLERDEN TAKİP ETMEK MÜMKÜN.

37 hattatın ve 26 tezhip ustasının yer aldığı “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” sergisinde ülkemizin hüsn-i hat ve tezhip sanatı birikimini sergideki eserler üzerinden takip etmek mümkün.

Hüsn-i hat sanatımızın sülüs, sülüs-nesih, celi sülüs, muhakkak-sülüs-nesih, celi sülüs-nesih, muhakkak, muhakkak-reyhanî, talik, celi talik, divanî, celî divanî, kûfî ve rika hat nevilerinde kamış kalemlerden zikir sesi işitilen eserlerde aşağıda isimleri yer alan ülkemizin önde gelen hat sanatkârlarının ketebesi bulunuyor.

ÜLKEMİZİN MEDAR-I İFTİHARI HAT SANATKÂRLARI…

Hasan Çelebi, Tahsin Kurt, Ali Toy, Davut Bektaş, Hakan Arslan, Mehmet Memiş, Cevat Huran, Savaş Çevik, Osman Özçay, Deniz Bektaş, Aydın Kızılyar, Ahmet Koçak, Ahmet Depeler, Betül Sayın, Fuat Başar, Sevim Şirikçi, Safiye Ergün, Meryem Norouzi, Osman Çiçek, Fatih Özkafa, Yusuf Mazı, Mehmet Özçay, Muhammet Yaman, , Senem Demirci, Said Abuzeroğlu, Sadri Sayıoğulları, Yılmaz Turan, Mustafa Parıldar, Muhammed Fatih Yıldız, Ayten Tiryaki, Abdurrahman Depeler, Mithat Topaç, Mahfuz Zünnun (Emin), Hüseyin Öksüz, Hanife Alpaydın, Nurullah Özdem, Ayşe Solak.

TEZHİP USTALARINDAN EFENDİMİZ ALEYHİSSELÂM’A TAZİM VE HÜRMET…

Sergide yer alan, her biri iki haftalık hilâl parlaklığındaki süslemelerde yüzlerce saatlik emekleri bulunan Serap Bostancı Tuluk, Şehnaz Biçer Özcan, Nil Bökesoy, Nazlı Durmuşoğlu, Simanur Uzun, Zakir Gökgöz, Nur Nevin, Süheyla Gönen, İrem Büşra Çoşkun, Elif fişek Öztürk, Selcen Belgin Balıkçı, Ayşegül Devecier, Havva Feyza Ünaldı, Merve Dal, Nadir Tatar, Ebru Karahan, Mihriban Beyza Kaya, Hasan Türkmen, Hatice Melike Ünaldı, Burcu Hande Kılınçer, Sadri Sayıoğulları, Ayten Tiryaki, Füsun Oker Karagöz, Nigar Öz, Firdevs Bakkal, Sibel Ak ve Ayşe Sayın’ın göznurları, Efendimiz Aleyhisselâm’a hürmet ve tazimlerini sanat ve estetik, daha doğrusu gönül dilleriyle iletiyor.

ALİ TOY: ESERLER BU DEVRİN KÜLTÜR VE SANAT ZEVKİNİN ŞAHİDİDİR.

Projenin sanat danışmanı, ülkemizin önde gelen hüsn-i hat sanatkârlarından Ali Toy ise  ‘bu devrin kültür ve sanat zevkinin şahidi’ olarak nitelendirdiği hat ve tezhip sanatı eserlerine ilişkin metinlerin hangi mülahazalarla tesbit edildiğini ve serginin vücuda geliş serencamını şu cümlelerle ifade ediyor:

“Türkiye Millî Kültür Vakfı elli yıllık hizmetlerinin sonunda veda hutbesini konu alan elli kadar hat eseri yazdırmak, süsletmek ve bunların tanıtımını yapmayı amaç edinmişti. Bu çalışma için veda hutbesinin muteber ve birinci ana kaynaklardan tespiti ve günümüz diline tercümesi gerekiyordu. Çünkü hattatlar doğruluğunu bilmedikleri, kaynağı belli olmayan sözleri, metinleri yazmazlar.

Vakıf, sayın hadis hocası Doç. Dr. Halit Özkan Bey’den bu çalışmayı istedi. Hoca, bir yılı aşkın bir süre çalışarak veda hutbesi metinlerini tespit ve tercüme etti. Bu metinler hazır olduktan sonra yazılmak üzere metinlerin tasnifi yapıldı. Üç toplu metin vardı, metinler kesiştirilerek bir toplu metin daha oluşturuldu. Bazı metinler tek tek, bazıları birkaçı bir arada yazılmak üzere ayrıldı. Bu metinlerin hangi çeşit hat ile yazılacağı, hangi ebat ve renkte olacağı, hangi hattatlar tarafından yazılacağına karar verildi. Bu metinler hattatlar tarafından değişik hat çeşitleri ile metinleri en iyi ifade edecek şekilde özenle yazıldı. Daha sonra süsleme sanatçıları tarafından bu eserleri en iyi gösterecek şekilde ölçülü bir şekilde süslendi.

Halit Özkan Bey veda hutbesi çalışmalarına şüphesiz devam edecektir. Yeni muteber metinler ortaya çıkarsa bu koleksiyona yeni eserler kazandırmak mümkün olacaktır. Bu eserler, hattat ve süsleme sanatçılarının önemli bir bölümünün katılımıyla bu devrin kültür, sanat ve zevkinin bir şahidi olmuştur.”

DİJİTAL SERGİYİ ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYINIZ!

Ülkemizin geleneksel sanatlar birikimine önemli katkılar sağlamakta olan “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri”ne sergisine hizmetleri sebkat eden projenin tüm paydaşlarına, Türkiye Millî Kültür Vakfı’na, Yıldız Holding’e ve eserlere emekleri geçen tüm sanatkârlara teşekkürü bir borç biliyoruz.

Eserleri www.vedahaccihutbeleri.org web sitesinden 360 derece sanal turla ziyaret etmeyi unutmayınız lütfen!

 

İbrahim Ethem Gören-21.05.202

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.