HARFLER VE RENKLER GÖKTÜRK’TE BULUŞTU

HARFLER VE RENKLER GÖKTÜRK’TE BULUŞTU

Göktürk’te Ekim ayında sanatseverlere “merhaba” diyen İstiva Sanat Galerisi ilk sanat etkinliğinde karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 13 Kasım Pazar günü kapılarını sanata açan galeride birbirinden âlâ 38 eser önce izleyicilerini, akabinde de ziyaretçileri arasında anlam ve estetik değerlerini takdir edebilecek sahiplerini bekliyor.

Galeride yağlıboya ve suluboya resimlerle birlikte hat, tezhip ve minyatür eserleri sergileniyor. Yağlı boya resimlerinde Ziyad Sultanov’un imzası var. 1959 yılında Bakü’de doğan Sultanov, Tusi Azerbaycan Devlet Üniversitesi resim bölümü mezunu. St. Petersburg’da da ileri seviyede resim ve sanat eğitimi alan Ziyad Sultanov, St. Petersburg, Bakü ve Küba’da sergilere katılmış. Ressam Sultanov’un dünyanın muhtelif bölgelerindeki koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.

 

İSTANBUL’UN MEVSİMLERİNİ RESMEDİYOR

Sergide sanat ve estetik algısı üzerine hasbihal ettiğimiz ressam 1995 yılında Türkiye’de yaşamaya başlayarak İstanbul’a yerleşmiş. Mekân içinde yaşayanlara, hissedenlere, şair ve sanatkârlara ilham verir. Sultanov da bir önceki cümlemizde ifadesini bulan tespitten hareketle eserlerinin öznesinde Şair Nedim’in, “Bu şehr-i Sitanbûl ki -misl ü behâdır. Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedadır.” dediği İstanbul’u koymuş.

Kısa sürede kadim şehirle güçlü bir bağ kuran Ressam Sultanov Asitane’nin kendine özgü renklerini, canlı ışığını ve özellikle mevsimlerini ince bir hassasiyet ve renk anlayışıyla yorumlayarak tuvale aktarmış. Muhatabımızın İstiva Sanat Galerisi’ndeki eserlerine bakanlar kurgudaki sağlamlığa, renklerin uyumuna, fırça vuruşlarındaki tekniğe, ışığın yansıtılmasındaki başarıya ve anlatım biçimindeki ustalığa “maşallah” diyor.

 

ALİYEV’İN SULUBOYA ÇALIŞMALARINA İZLENİMCİ TARZ HÂKİM

Yağlı boya ile başladık sulu boya ile devam edelim… Sergi açılışında Ressam Hicran Aliyev ile de sohbet etme imkânımız oldu. Sanatkârla önce isminin anlamı, sonra da eserleri üzerine konuşurken bir ara gözlerimizi ressamın “İstanbul’dan nostalji” isimli çalışmasına mıhladık!

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Resim Öğretmenliği Fakültesi mezunu olan sanatkâr pek çok sergi tecrübesine sahip. International Watercolor Society üyesi olan ressam Aliyev, İstiva Sanat Galerisi’nde sulu boya dersleri veriyor. Sergide ressamın izlenimci tarzda suluboya çalışmaları dikkat çekiyor.

 

RAİF AYDIN’IN MİNYATÜRLERİNDE BOĞAZİÇİ VAR

Karma sergide modern ile geleneksel sanatlar el ele tutuşarak sanatseverlere naif bir dille sanat ve estetik güzelliklerin ahengini hatırlatıyor. Yağlı boya ve sulu boya resim çalışmalarının arasında izleyicileri önce Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi’ne sonrada çiçek ressamı Abdullah Buhari’nin atölyesine götüren sergideki minyatürlerde Raif Aydın’ın imzası var.

Uzun yıllar gazetecilik ve yöneticilik yapan Aydın, bir yandan haber peşinde koşarken diğer yandan da elinden fırçayı düşürmemiş. 2011 yılından itibaren TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde minyatür dersleri verme başlayan sanatçı, çalışmalarında ağırlıklı olarak İstanbul temasını işliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nda Minyatür Ödülü’nü kazanan sanatçının yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarında eserleri bulunuyor.

 

AYSUN MERT TEZHİPLERİNDE DÜNÜ, BUGÜN VE YARIN İLE HARMANLIYOR

Sergide öz sanatlarımızın önemli bir şubesi olan tezhip eserleri de yer alıyor. Hattat Turan Sevgili’nin celi talik hilyesinde müzehhibe Aysun Ercan Mert’in 22 yıllık sanat ve estetik birikiminin yansıması dikkat çekiyor.

Mert çalışmalarında dünü, bugün ve yarınla yorumlayıp 16’ıncı yüzyıl desenlerini günümüz sanat anlayışıyla harmanlanarak güncel yorumlar eklendiği tezhiplerinde bir sonraki neslin sanatkâr adaylarına gelenek ve gelecek muvazenesine dair hatırlatmalarda bulunuyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tezhip Ana Sanat Dalı mezunu olan sanatkâr, Prof. Dr. Faruk Taşkale ve Doç. Dr. Turgay Korun’dan tezhip; İslam Seçen’den cilt; Hikmet Barutçugil’den ebru; Ali Alparslan’dan da hat dersleri almış. Lisans eğitimi aldığı üniversiteden yüksek lisans derecesi de bulunan Mert, bir yandan tezhip ve resim öğretmenliği yaparak sanatını yeni nesillere aktarırken diğer yandan da kendi atölyesinde İslam-Türk sanatlarına yeni eserler kazandırmanın gayretinde bulunuyor.

 

LEVENT KARADUMAN HAT SANATINDA ÜSTADLARININ İZİNDE İLERLİYOR

Sergi açılışında sohbet ettiğimiz Hattat Levent Karaduman, Türkiye’de sanat olgusu ve anlayışında çok büyük eksiklikler ve boşluklar bulunduğunu belirterek bugünkü global dünya yapısında Türk sanatçısının sanata bakış açısının ne olması gerektiğine geçmişimizle yüzleşerek cevaplar aranmasının lüzumuna değindi. Hat sanatı eserlerinin gerek sergilerde gerekse müzayedelerde hak ettiği değerin henüz gerisinde olduğuna değinen hattat; coğrafyamızda ayrı ayrı kültürlerin tek toprak, tek vatan ve tek bayrak için birleştiği gibi Anadolu topraklarının tüm sanatları, tıpkı demokrasi kucaklaşması gibi birbiriyle kucakladığını belirtti. Bu bağamda şu cümleler Hattat Levent Karaduman’a ait: “Birbirinden ayrı tutulamayan Türk sanatları, çağlar boyunca hep bir arada oldu. Resim sadece batıya ait değildir. Tüm sanatlar birbirleriyle bağlantılı ve etkileşim içindedir. Sanatkarlarımız Türk sanatlarını birbirinden ayırmadan, bir bütün olarak tüm dünyaya tanıtmayı misyon edinmelidir.”

 

İSTİVA: BİRDEN ÇOK ŞEYİN BİRBİRİNE EŞİT VE DENK OLMASI

Fuad Başar Hoca’nın kıdemli talebelerinden Levent Karaduman, söyleşimizde İstiva Sanat Galerisi için de bir paragraf açarak şu hususlara değindi: “İstiva kelime anlamı itibarıyla birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması, ekvator çizgisi, denge ve müsavi olma anlamlarına gelir. İstiva bünyesinde sanat eğitimi ve sergileriyle güzel görmeyi, güzel düşünmeyi ve güzel bakmayı hep birlikte öğrenmek ve öğretmek istiyoruz.  Çünkü yaratılmış her şeyin, mevcudatın güzel taraflarına bakabilmek önemli. Ancak böyle bir bakış açısıyla Hakk’ı ve adaleti üstün tutabilir, eşyaya ve eşhasa gereken değeri vererek iyilik medeniyetini tesis edebiliriz. İstiva Sanat’ta işte böyle bir sentez ve terkip oluşturulmak istiyoruz. Bu toprağın renklerinin ve ustalarının harmanlandığı bir sentez.”

Hattat Karaduman’ın bahsettiği sentezin ilk yansımalarına matuf eserler Göktürk’teki İstiva Sanat Galerisi’nde 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar gönlünde sanat ve estetik güzelliklere açık kapılar bulunan ziyaretçilerini bekliyor olacak.

 

İbrahim Ethem Gören

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.